Ako vaš računar ima neophodni hardver, Windows Media Center možete koristiti za gledanje, pauziranje i premotavanje TV programa uživo ili snimljenog TV programa na računaru.

Opcija „TV uživo“ u aplikaciji Windows Media Center
Gledanje TV programa uživo u aplikaciji Windows Media Center

Da biste rešili probleme u vezi sa gledanjem TV-a uživo, pogledajte Gledanje TV programa u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja.

Da biste pronašli TV emisije koje se emituju sada ili će se emitovati kasnije, proverite rasporede u vodiču. Vodič sadrži informacije o svim TV programima koji su vam dostupni za gledanje ili snimanje. Više informacija potražite u članku Korišćenje Vodiča u aplikaciji Windows Media Center.

Da biste gledali TV program uživo u aplikaciji Media Center, potrebne su vam dve stvari:

 • TV tjuner (uređaj koji se može povezati sa računarom putem unutrašnjeg konektora za proširenje ili spoljnog porta za proširenje, kao što je USB port)

 • Izvor TV signala (kao što je TV antena ili kablovski TV konektor)

Ako nemate TV tjuner ili ne želite ga kupite, možda ćete Media Center moći da koristite za gledanje Internet televizije (TV emisije sa protokom preko Interneta) u zavisnosti od regiona u kojem živite.

Postoje dva primarna načina da kontrolišete Media Center: pomoću miša i tastature ili pomoću Media Center daljinskog upravljača. Većina procedura u okviru ove teme odnosi se na metod koji podrazumeva korišćenje miša i tastature, ali metod upotrebe daljinskog upravljača često obezbeđuje bolji doživljaj. Postoji mnogo tipova daljinskih upravljača za Media Center koje možete kupiti – uverite se da je onaj koji želite kompatibilan sa vašim računarom.

Kontrole za reprodukciju u aplikaciji Windows Media Center
Kontrole za reprodukciju pri korišćenju miša za kontrolisanje programa Media Center
Prikaži sve

Gledanje televizije

 1. Kliknite na dugme StartDugme „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Izvršite neku od sledećih radnji da biste počeli gledanje TV-a:

  • Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke TV, a zatim izaberite stavku TV uživo.

  • Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke TV, izaberite stavku Vodič, pronađite TV emisiju koju želite da gledate i kliknite na emisiju koja se trenutno emituje.

 3. Da biste kontrolisali reprodukciju televizije uživo, pomerite miš kako bi se prikazale kontrole za reprodukciju, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme PauzirajDugme „Pauziraj“ da biste privremeno pauzirali program. Program može da se pauzira na oko 40 minuta. Kada budete spremni da nastavite sa programom odakle ste stali, kliknite na dugme ReprodukujDugme „Reprodukuj“.
  • Pomerite klizač koji je prikazan iznad kontrola za reprodukciju na drugo mesto da biste gledanje TV emisije započeli od tog mesta.

  • Kliknite na dugme Preskoči unazadDugme „Preskoči unazad“ ili na dugme Premotaj unazad da biste nešto pogledali ponovo i kliknite na dugme Preskoči unapredDugme „Preskoči unapred“ ili na dugme Premotaj unapred da biste otišli unapred u programu.
  • Kliknite na dugme Povećaj jačinu zvukaDugme „Povećaj jačinu zvuka“ ili na dugme Smanji jačinu zvukaDugme „Smanji jačinu zvuka“ da biste povećali odnosno smanjili jačinu zvuka i kliknite na dugme Privremeno isključiDugme „Privremeno isključi“ da biste uključili ili isključili zvuk.
  • Kliknite na dugme Kanal unazadDugme „Kanal unazad“ ili na dugme Kanal unapredDugme „Kanal unapred“ da biste otišli na prethodni odnosno sledeći kanal.
  • Kliknite na dugme PauzirajDugme „Pauziraj“, a zatim kliknite na dugme Preskoči unapredDugme „Preskoči unapred“ više puta da biste išli unapred okvir po okvir.
  • Kliknite na dugme PauzirajDugme „Pauziraj“, a zatim kliknite na dugme Premotaj unapred jednom, dvaput, tri puta ili četiri puta da biste išli unapred različitim brzinama.
 4. Kada završite sa gledanjem TV-a uživo, pomerite miš, a zatim kliknite na dugme ZaustaviDugme „Zaustavi“.

Napomena

 • Neke kontrole za reprodukciju možda neće biti dostupne zavisno od veličine prozora programa Media Center. Da biste videli sve kontrole za reprodukciju, povećajte veličinu prozora ili pređite u režim preko celog ekrana tako što ćete kliknuti na dugme UvećajDugme „Uvećaj“ u gornjem desnom uglu.

Gledanje televizije uživo uz korišćenje daljinskog upravljača za Media Center

 1. Izvršite neku od sledećih radnji da biste koristeći daljinski upravljač za Media Center počeli gledanje televizije:

  • Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme LIVE TV.

  • Pritisnite dugme GUIDE, pronađite TV emisiju koju želite da gledate, a zatim pritisnite dugme OK.

 2. Izvršite neku od sledećih radnji da biste kontrolisali reprodukciju televizije uživo:

  • Pritisnite dugme CH + ili CH + da biste prešli za jedan kanal unapred ili unazad.

  • Pritisnite dugme ENTER da biste se brzo vratili na poslednji kanal koji ste gledali.

  • Pritisnite dugme FWD ili SKIP da biste se pomerili unapred u okviru programa.

  • Pritisnite dugme REW ili REPLAY da biste neki sadržaj ponovo pogledali.

 3. Kada završite sa gledanjem televizije uživo, pritisnite dugme STOP.

Pronalaženje filmova čije je emitovanje planirano

 1. Kliknite na dugme StartDugme „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Izvršite neku od sledećih radnji da biste pronašli filmove koji se emituju na televiziji:

  • Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Filmovi, a zatim izaberite stavku Vodič kroz filmove.

  • Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Filmovi, kliknite na dugme Pretraga, odaberite kategoriju pretrage (kao što je Režiser filma) i unesite kriterijume za pretragu.

Napomena

 • Potreban je analogni ili digitalni TV tjuner za reprodukciju i snimanje TV-a uživo u aplikaciji Windows Media Center. Ako uz računar niste dobili TV tjuner, možda možete da ga dodate. Više informacija o nabavci TV tjunera potražite u članku Pronađite pomoć za TV tjuner ili se obratite proizvođaču računara.