U režimu „Reprodukuje se“ u programu Windows Media Player možete da gledate različite vizuelizacije – nanose boja i geometrijske oblike – čije šare se menjaju uz muziku koju reprodukujete. Vizuelizacije su grupisane u kolekcije zasnovane na određenim temama, kao što su „Ambijent“ ili „Trake“. Player uključuje više vizuelizacija, mada možete da preuzmete i dodatne vizuelizacije sa Interneta.

Više informacija o režimu „Reprodukuje se“ potražite u članku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Napomene

 • Neke vizuelizacije nije moguće prikazati u režimu celog ekrana.

 • Vizuelizacije nije moguće prikazati prilikom pristupanja programu Windows Media Player pomoću udaljene radne površine.

Prikaži sve

Gledanje vizuelizacije u režimu „Reprodukuje se“

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u biblioteci programa Player, u donjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na režim „Reprodukuje se“Slika dugmeta „Prebaci se na sadržaj koji se sada reprodukuje“.
 2. Započnite reprodukciju pesme.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na slobodni prostor u programu Player (na primer, levo od dugmeta Zaustavi), postavite pokazivač na stavku Vizuelizacije, a zatim izaberite ime vizuelizacije koju želite da gledate.

  Napomena

  • Da biste prikazali vizuelizaciju na celom ekranu, kliknite dvaput u okno video zapisa i vizuelizacija ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+Enter. Player će se vratiti u režim „Reprodukuje se“ ako jednom kliknete na vizuelizaciju u celom ekranu.

Preuzimanje vizuelizacija sa Interneta

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u biblioteci programa Player, u donjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na režim „Reprodukuje se“Slika dugmeta „Prebaci se na sadržaj koji se sada reprodukuje“.
 2. Uverite se da ste povezani sa Internetom.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na slobodni prostor u programu Player (na primer, levo od dugmeta Zaustavi), postavite pokazivač na stavku Vizuelizacije, a zatim izaberite stavku Preuzmi vizuelizacije.

 4. Sledite uputstva na Veb stranici Vizuelizacije za Windows Media Player za preuzimanje vizuelizacije. Da biste instalirali vizuelizaciju, morate se prijaviti kao administrator ili član administratorske grupe.

Zaustavljanje prikazivanja vizuelizacija

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u biblioteci programa Player, u donjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na režim „Reprodukuje se“Slika dugmeta „Prebaci se na sadržaj koji se sada reprodukuje“.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na slobodni prostor u programu Player (na primer, levo od dugmeta Zaustavi), postavite pokazivač na stavku Vizuelizacije, a zatim izaberite stavku Bez vizuelizacije.