Gledanje TV programa u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja u vezi sa gledanjem TV programa u aplikaciji Windows Media Center.

Prikaži sve

Šta je TV tjuner i zašto mi je potreban?

TV tjuner je hardverski uređaj koji vam omogućava da povežete TV signal sa računarom da biste mogli da gledate i snimate televiziju uživo. Ako TV signal dobijate putem pretplate na kablovsku televiziju ili preko antene, možete ga povezati sa kompatibilnim TV tjunerom pomoću koaksijalnog kabla i podesiti TV signal u aplikaciji Media Center. Više informacija potražite u člancima TV program na računaru: razumevanje TV signala i TV tjunera i Podešavanje TV signala u aplikaciji Windows Media Center.

Zašto dolazi do greške kada pokušam da gledam TV program?

Sledeća tabela obezbeđuje informacije o porukama o grešci prilikom gledanja TV programa u aplikaciji Media Center. Više odgovora na neka uobičajena pitanja o kodecima potražite u Kodeci: najčešća pitanja.

Ako vidite ovu poruku o grešci
Pokušajte da uradite sledeće

Tjuner nije instaliran (spoljni USB tjuner) – tjuner možda nije priključen, nema ažurne upravljačke programe ili nije konfigurisan za upotrebu sa aplikacijom Windows Media Center.

Uverite se da je spoljni TV tjuner priključen na računar i da imate instalirane odgovarajuće upravljačke programe. Informacije o ažuriranju upravljačkih programa potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

Možete i da pogledate dokumentaciju koju ste dobili uz TV tjuner ili da potražite pomoć od proizvođača. Više informacija potražite u članku Pronađite pomoć za TV tjuner.

Informacije o podešavanju TV tjunera i TV signala potražite u članku Podešavanje TV signala u aplikaciji Windows Media Center.

Tjuner nije pronađen (unutrašnja TV kartica) – TV kartica možda nije instalirana, nije omogućena, nema ažurne upravljačke programe ili nije konfigurisana za upotrebu sa aplikacijom Windows Media Center.

Uverite se da je TV kartica ispravno instalirana na računaru i da imate instalirane odgovarajuće upravljačke programe. Informacije o ažuriranju upravljačkih programa potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

Možete i da pogledate dokumentaciju koju ste dobili uz TV tjuner ili da potražite pomoć od proizvođača. Više informacija potražite u članku Pronađite pomoć za TV tjuner.

Informacije o podešavanju TV tjunera i TV signala potražite u članku Podešavanje TV signala u aplikaciji Windows Media Center.

Tjuner je u upotrebi – drugi program možda koristi tjuner.

Zatvorite sve druge medijske programe koji možda koriste TV tjuner i ponovo pokušajte da gledate televiziju uživo u aplikaciji Media Center.

Greška tjunera (nevažeći TV format) – tjuner ne podržava TV format za izabranu zemlju ili region.

Promenite kanal. Ako i dalje dobijate grešku, pokušajte da zatvorite i ponovo otvorite Media Center. Ako se problem bude i dalje javljao, ponovo pokrenite računar.

Greška u video zapisu – drugi program koristi video dekoder.

Zatvorite sve druge medijske programe koji možda koriste kodek i pokušajte ponovo.

Greška u video zapisu – video dekoder nije ispravan ili nije instaliran.

Zatvorite i ponovo otvorite Media Center. Ako i dalje dobijate grešku, ponovo pokrenite računar. Ako se problem bude i dalje javljao, verovatno treba ponovo da instalirate ili ažurirate softver kodeka. Obratite se proizvođaču hardvera za pomoć oko ovoga.

Greška audio uređaja – zvučna kartica nije instalirana, nije omogućena ili nema ažurne upravljačke programe.

Uverite se da je zvučna kartica ispravno instalirana na računaru i da imate instalirane odgovarajuće upravljačke programe. Više informacija potražite u članku Zvučne kartice: najčešća pitanja.

Zašto se neočekivano zaustavio TV program ili se kanal promenio?

Možda je ulaz za FM radio na TV tjuneru u upotrebi. Neki TV tjuneri imaju ulaz za FM radio kao i ulaz za TV signal i ovi uređaji obično ne mogu istovremeno da prime FM radio signal i TV signal. Ako je tjuner u upotrebi za FM radio kada planirano snimanje TV sadržaja treba da počne, prikazaće se upozorenje u kom piše da će sesija FM radija biti zaustavljena kada počne snimanje TV sadržaja. Ako ne napravite izbor, Media Center će automatski zaustaviti FM radio i početi snimanje TV programa kao što je planirano.

Ako koristite više Windows Media Center Extender uređaja u kućnoj mreži, a računar na kom je pokrenuta aplikacija Media Center ima samo jedan TV tjuner, neko drugi možda pristupa TV tjuneru iz druge sobe.

Više informacija o TV tjunerima potražite u članku TV program na računaru: razumevanje TV signala i TV tjunera.

Koristim IC kabl i set-top box dekoder sa aplikacijom Media Center. Zašto ne mogu da promenim kanale?

Infracrveni kabl daljinskog upravljača – poznat kao IC kabl – je mali infracrveni uređaj koji možete koristiti za kontrolisanje kablovskog ili satelitskog set-top box dekodera pomoću daljinskog upravljača aplikacije Media Center. Oni se često dobijaju uz daljinske upravljače aplikacije Media Center i TV tjunere. Više informacija potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz IC kabl.

Ako TV signal primate preko set-top box dekodera i ako Media Center ne može da menja kanale ili ako ih menja neispravno, proverite sledeće:

 • IC kabl je povezan sa prijemnikom za daljinski upravljač. Ako IC kabl nije povezan, Media Center ne može da pošalje signal set-top box dekoderu da promeni kanal.

 • IC kabl je pravilno postavljen sa prednje strane set-top box dekodera. Ako imate problema sa ispravnim postavljanjem IC kabla na set-top box dekoder, pokušajte da koristite baterijsku lampu da biste pronašli prijemnik signala na set-top box dekoderu.

 • IC kontrolni kodovi su ispravno konfigurisani. Ako se kanali stalno neispravno menjaju, možda tokom podešavanja TV signala IC kontrolni kodovi nisu ispravno konfigurisani. Da biste ponovo konfigurisali TV signal, na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV i izaberite stavku Podešavanje TV signala.

Zašto ne dobijam signal za standardne TV kanale?

Postoje dva tipa TV signala: standardni i digitalni. Ako dobijete poruku da Media Center ne može da otkrije TV signal na standardnom kanalu, to može biti iz jednog od sledećih razloga:

 • Ako TV signal primate preko antene, kanal je možda privremeno nedostupan ili možda nemate prijem.

 • Ako ste pretplaćeni na kablovsku ili satelitsku uslugu, pretplata možda ne uključuje kanal kom pokušavate da pristupite. Da biste sakrili kanale koje ne primate, na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, izaberite stavku Vodič i izaberite stavku Uređivanje kanala.

 • Ako TV signal prolazi kroz kablovski ili satelitski set-top box dekoder, možda on nije podešen na odgovarajući kanal. Uverite se da je set-top box dekoder zaista podešen na kanal koji pokušavate da pronađete.

 • Ako imate više TV tjunera povezanih sa računarom, možda nešto nije u redu sa nekim od njih. Uverite se da su svi TV tjuneri omogućeni i da su instalirani odgovarajući upravljački programi. Da biste se uverili da su TV tjuneri kompatibilni sa operativnim sistemom Windows 7, posetite Veb lokaciju Lista proizvoda sa Windows logotipom.

 • Ako TV signal primate preko antene ili zidne utičnice za kablovsku televiziju, uverite se da je kabl ispravno povezan sa TV-IN konektorom na TV tjuneru.

 • Ako TV signal prolazi kroz kablovski ili satelitski set-top box dekoder, uverite se da je on uključen i da su povezana sledeća dva kabla:

  • Kabl koji povezuje TV signal sa set-top box dekoderom.

  • Kabl koji povezuje set-top box dekoder sa TV-IN konektorom na TV tjuneru.

 • Usluga u vašoj oblasti je možda otkazala. Obratite se dobavljaču TV usluga da biste se uverili da je usluga aktivna i da nema tehničkih smetnji.

Zašto ne mogu da dobijem signal za digitalne TV kanale koji se primaju preko antene?

Ako koristite antenu i digitalni TV tjuner za prijem digitalnog signala i dobijete poruku da Media Center ne može da otkrije TV signal za digitalni TV kanal, probajte sledeće:

 • Uverite se da primate dovoljno jak signal. Da biste to uradili, premestite antenu na lokaciju na kojoj je ništa neće ometati i proverite jačinu signala.

  Da biste proverili jačinu TV signala za digitalne TV kanale, na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, izaberite stavku TV signal, izaberite stavku Jačina digitalnog antenskog TV signala i sledite uputstva. (Ako ne vidite ovu opciju, Media Center ne prepoznaje nijedan digitalni TV tjuner. Uverite se da je tjuner omogućen u aplikaciji Media Center i da su instalirani odgovarajući upravljački programi.)

  Više informacija o promeni položaja antene kako bi se povećala jačina signala potražite u informacijama koje ste dobili uz antenu.

 • Uverite se da je koaksijalni kabl čvrsto povezan sa digitalnim TV tjunerom i sa digitalnom TV antenom. Neki digitalni TV tjuneri imaju više konektora i zato se uverite da je kabl povezan sa TV-IN konektorom.

 • Pogledajte informacije za antenu da biste se uverili da podržava digitalni TV program. Ako imate pojačivač signala za antenu, uverite se da je kabl koji ih povezuje čvrsto priključen i da je pojačivač signala uključen.

 • Ako živite u Evropi i imate antenu koja podržava Digital Video Broadcast-Terrestrial (DVB-T) kanale, aplikacija Media Center je možda identifikovala kanale koje ne primate. Ove kanale možete da sakrijete u vodiču na sledeći način:

  Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, izaberite stavku Vodič i izaberite stavku Uredi kanale.

Zašto ne mogu da dobijem signal za digitalni kablovski TV kanal?

Ako dobijete poruku da Media Center ne može da otkrije TV signal na digitalnom kablovskom TV kanalu, to može biti iz jednog od sledećih razloga:

 • Pretplata na digitalni kabl možda ne uključuje kanal. Obratite se preduzeću za kablovske usluge za više informacija o usluzi. Ako se u vodiču prikaže kanal koji nije deo vaše kablovske usluge, možete ga ukloniti tako što ćete uraditi sledeće:

  Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, izaberite stavku Vodič i izaberite stavku Uredi kanale.

 • Ako imate CableCARD karticu, ona možda nije ispravno konfigurisana. Više informacija o CableCARD karticama potražite u članku Podešavanje TV signala u aplikaciji Windows Media Center.

Kako da rešim probleme sa TV tjunerom?

Možete pokrenuti alatku za rešavanje problema koja automatski dijagnostikuje i otklanja probleme sa TV tjunerom.

 1. Kliknite na ovo dugme:

  Slika dugmeta „Popravi“

  Reši ovaj problem

 2. Kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u čarobnjaku.