Informacije o performansama i alatke, indeks Windows iskustva i ReadyBoost nude različite načine za poboljšanje performansi računara.

Zadaci koji mogu pomoći da se performanse poboljšaju

Zadaci u levom oknu fascikle „Informacije o performansama i alatke“ mogu pomoći da poboljšate performanse računara.

Otvaranje fascikle „Informacije o performansama i alatke“

  • Otvorite opciju „Informacije o performansama i alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte Informacije o performansama i alatke, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Informacije o performansama i alatke.

Zadatak Opis
Zadatak

Podešavanje vizuelnih efekata

Opis

Performanse možete optimizovati promenom načina pojavljivanja menija i prozora.

Zadatak

Podešavanje opcija indeksiranja

Opis

Opcije indeksiranja vam pomažu da lako i brzo na računaru pronađete ono što tražite.

Možete pretraživati efikasnije sužavanjem pretrage na one datoteke ili fascikle koje često koristite. Više informacija potražite u članku Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja.

Zadatak

Podešavanje postavki napajanja

Opis

Promenite postavke u vezi sa napajanjem kako bi računar bio efikasniji u uštedi energije i podesite potrošnju baterije za prenosive računare.

Zadatak

Otvaranje alatke „Čišćenje diska“

Opis

Ovom alatkom se brišu nepotrebne ili privremene datoteke na čvrstom disku da bi se povećala količina prostora za skladištenje. Više informacija potražite u članku Brisanje datoteka pomoću alatke „Čišćenje diska“.

Zadatak

Napredne alatke

Opis

Pristupite naprednim sistemskim alatkama, kao što su „Prikazivač događaja“, „Defragmentator diska“ i „Sistemske informacije“, koje administratori sistema i IT stručnjaci često koriste da bi rešili probleme. Takođe, možete da vidite obaveštenja o problemima koji su u vezi sa performansama i radnjama koje treba da preduzmete. Na primer, ako Windows otkrije da upravljački program smanjuje performanse, kliknite na obaveštenje da biste saznali koji upravljački program uzrokuje problem i pogledali pomoć za ažuriranje upravljačkog programa. Problemi na vrhu liste više utiču na sistem nego oni na dnu liste.

Prikazivanje detalja o mogućnostima računara

Indeks Windows iskustva služi za merenje mogućnosti konfiguracije hardvera i softvera na računaru i to merenje se izražava u vidu broja koji se naziva osnovni rezultat. Veći osnovni rezultat obično znači da će računar brže i bolje obavljati zadatke od računara sa nižim osnovnim rezultatom, posebno kada je reč o naprednim zadacima i zadacima zahtevnim u pogledu resursa.

Prikaz osnovnog rezultata računara

  • Otvorite opciju „Informacije o performansama i alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte Informacije o performansama i alatke, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Informacije o performansama i alatke.

    Na ovoj stranici prikazani su osnovni rezultat i podrezultati indeksa Windows iskustva za vaš računar. Ako ne vidite podrezultate i osnovni rezultat, kliknite na dugme Oceni ovaj računar. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite. Ako ste nedavno nadogradili hardver i želite da saznate da li se rezultat promenio, kliknite na dugme Ponovo pokreni procenu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Indeks Windows iskustva koriste drugi proizvođači softvera, tako da možete da kupite programe koji se podudaraju sa osnovnim rezultatom vašeg računara. Više informacija potražite u članku Šta je to indeks Windows iskustva?

Da biste prikazali detaljne informacije o hardveru na računaru, na primer brzinu procesora, količinu instalirane radne memorije (RAM) i veličinu čvrstog diska, izaberite stavku Prikaži i odštampaj detaljne informacije o performansama i sistemu.

Ubrzavanje računara pomoću funkcije ReadyBoost

ReadyBoost može da ubrza računar tako što koristi prostor za skladištenje na većini USB fleš diskova i fleš memorijskih kartica. Kad priključite uređaj za skladištenje kompatibilan sa funkcijom ReadyBoost u računar, dijalog „Automatska reprodukcija“ pruža vam opciju da koristite ReadyBoost. Ako izaberete ovu opciju, možete odabrati količinu memorije sa uređaja želite da koristite u tu svrhu.

Više informacija potražite u članku Uključivanje ili isključivanje funkcije ReadyBoost za uređaj za skladištenje.

Isprobavanje alatke za rešavanje problema

Windows obuhvata dva programa za rešavanje problema koja možete da koristite da biste automatski rešili neke uobičajene probleme sa performansama računara ili održavanjem sistema.

  • Otvorite program za rešavanje problema sa performansama tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema, a zatim izaberite stavku Rešavanje problema. U odeljku Sistem i bezbednost izaberite stavku Proveri da li postoje problemi sa performansama.

  • Otvorite alatku za rešavanje problema sa održavanjem sistema tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema i izaberite stavku Rešavanje problema. U odeljku Sistem i bezbednost izaberite stavku Pokretanje zadataka za održavanje.

ID članka: MSW700035