Windows nudi nekoliko programa i postavki koje doprinose lakšem i udobnijem korišćenju računara. Računaru možete dodati proizvode dodatne korisne tehnologije ukoliko su vam potrebne druge funkcije pristupačnosti. Više informacija o pristupačnosti i proizvodima korisne tehnologije dostupno je na Veb lokaciji Microsoft Accessibility.

Sakrij sve

Centar za lakše korišćenje računara

Centar za lakše korišćenje računara predstavlja centralnu lokaciju koju možete koristiti za podešavanje postavki i programa pristupačnosti koji su dostupni u sistemu Windows. U Centru za lakše korišćenje računara pronaći ćete brz pristup za podešavanje postavki i programa pristupačnosti koji su uključeni u Windows. Takođe ćete pronaći vezu za upitnik koji Windows može koristiti da bi vam pomogao predlažući postavke koje će vam možda biti od koristi.

  • Otvorite centar za lakše korišćenje računara tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Centar za lakše korišćenje računara.

Korišćenje računara bez ekrana. Windows uključuje osnovni čitač ekrana po imenu narator koji će glasno čitati tekst koji se pojavljuje na ekranu. Windows ima i postavke za pružanje audio opisa video zapisa i kontrolisanje načina pojavljivanja dijaloga. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje računara bez ekrana.

Pored toga, mnogi drugi programi i hardver su kompatibilni sa sistemom Windows i dostupni za pomoć pojedincima koji su slepi, uključujući čitače ekrana, Brajeve izlazne uređaje i druge korisne proizvode. Više informacija potražite na Veb lokaciji Microsoft pristupačnost.

Podešavanje računara u cilju preglednijeg prikaza. Dostupno je nekoliko postavki koje olakšavaju razaznavanje informacija na ekranu. Na primer, ekran se može povećati, boje na ekranu se mogu prilagoditi tako da olakšavaju posmatranje i čitanje sa ekrana, a nepotrebne animacije i slike u pozadini se mogu ukloniti. Više informacija potražite u odeljku Podešavanje računara u cilju preglednijeg prikaza.

Korišćenje računara bez miša ili tastature. Windows uključuje tastaturu na ekranu koju možete koristiti za kucanje. Takođe možete da koristite prepoznavanje govora za kontrolisanje računara putem glasovnih komandi, kao i za diktiranje teksta u programima. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje računara bez miša ili tastature.

Lakše korišćenje miša. Možete promeniti boju i veličinu pokazivača miša i koristiti tastaturu za kontrolisanje miša. Više informacija potražite u odeljku Lakše korišćenje miša.

Lakše korišćenje tastature. Možete da podesite način na koji će Windows reagovati na unose sa miša ili tastature, tako da pritiskanje kombinacija tastera i kucanje bude lakše ili da nenamerno pritiskanje tastera bude zanemareno. Više informacija potražite u odeljku Lakše korišćenje tastature.

Korišćenje tekstualnih i vizuelnih alternativa za zvukove. Windows može vizuelnim ekvivalentima zameniti dva tipa audio informacija. Sistemske zvukove možete zameniti vizuelnim obaveštenjima, a tekstualni natpisi mogu biti prikazani umesto govornih dijaloga u multimedijalnim programima. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje tekstualnih i vizuelnih alternativa za zvukove.

Jednostavnije usredsređivanje na zadatke čitanja i kucanja. Postoji niz postavki koje vam mogu pomoći da se usredsredite na čitanje i kucanje. Na ekranu možete imati informacije koje čita Narator, možete podesiti kako će tastatura reagovati na određene pritiske tastera i kontrolisati da li će određeni vizuelni elementi biti prikazani. Više informacija potražite u odeljku Jednostavnije usredsređivanje na zadatke.

Pomoćne tehnologije

Pored Centra za lakše korišćenje računara, Windows sadrži tri programa koji mogu da olakšaju interakciju sa računarom.

  • Lupa. Lupa je program koji uveličava deo ekrana računara i olakšava čitanje. Više informacija o upotrebi lupe potražite u odeljku Uvećavanje stavki na ekranu.

  • Narator. Narator je program koji glasno čita tekst na ekranu. Više informacija o upotrebi Naratora potražite u odeljku Slušanje teksta koji narator naglas čita.

  • Tastatura na ekranu. Tastatura na ekranu je program koji vam omogućava da koristite miš ili drugi uređaj za interakciju sa tastaturom na ekranu. Više informacija o korišćenju tastature na ekranu potražite u odeljku Kucanje bez korišćenja tastature.