Dozvole su pravila povezana sa objektima na računaru ili mreži, kao što su datoteke i fascikle. Dozvole određuju da li možete da pristupite objektu i šta možete da uradite sa njim. Na primer, možete imati pristup dokumentu u okviru deljene fascikle ili mreže. Iako možete da pročitate dokument, možda nemate dozvolu da ga menjate. Administratori sistema i osobe sa administratorskim nalogom na računaru mogu da dodele dozvole pojedinačnim korisnicima ili grupama.

Sledeća tabela navodi nivoe dozvola koji su obično dostupni za datoteke i fascikle.

Nivo dozvole Opis
Nivo dozvole

Puna kontrola

Opis

Korisnici mogu da vide sadržaj datoteke ili fascikle, promene postojeće datoteke i fascikle, kreiraju nove datoteke i fascikle, kao i da pokrenu programe u fascikli.

Nivo dozvole

Menjanje

Opis

Korisnici mogu da promene postojeće datoteke i fascikle, ali ne mogu da kreiraju nove.

Nivo dozvole

Čitanje i izvršavanje

Opis

Korisnici mogu da vide sadržaj postojećih datoteka i fascikli i mogu da pokrenu programe u fascikli.

Nivo dozvole

Čitanje

Opis

Korisnici mogu da vide sadržaj fascikle i da otvore datoteke i fascikle.

Nivo dozvole

Pisanje

Opis

Korisnici mogu da kreiraju nove datoteke i fascikle i da prave promene u postojećim datotekama i fasciklama.

Provera dozvola za datoteku ili fasciklu

  1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Bezbednost.

  3. U okviru Imena grupa ili korisnika izaberite korisničko ime ili grupu.

    Dozvole za izabranog korisnika ili grupu biće prikazane u donjem delu dijaloga sa svojstvima.