Kada neki program dodate na listu dozvoljenih programa u zaštitnom zidu ili kada otvorite port zaštitnog zida, dozvoljavate određenom programu da šalje informacije sa računara i na njega kroz zaštitni zid. Dopuštanje programu da komunicira kroz zaštitni zid (ponekad se naziva deblokiranje) nalik je probijanju rupe u zaštitnom zidu.

Svaki put kada otvorite port ili dozvolite nekom programu da komunicira kroz zaštitni zid, računar postaje manje bezbedan. Što više dozvoljenih programa ili otvorenih portova zaštitni zid ima, postoji više mogućnosti za hakere ili zlonamerni softver da iskoriste neki od otvora za širenje crva, pristup datotekama ili upotrebu vašeg računara za širenje zlonamernog softvera na druge.

Generalno je bezbednije dodati program na listu dozvoljenih programa nego otvoriti port. Ako otvorite port, on ostaje otvoren sve dok ga ne zatvorite, bez obzira da li ga program koristi ili ne. Ako dodate program na listu dozvoljenih programa, „rupa“ je otvorena samo kada vam je potrebna za određenu komunikaciju.

Da biste smanjili bezbednosni rizik:

  • Dozvoljavajte programe ili otvarajte portove samo kada baš morate i uklonite programe sa liste dozvoljenih programa ili zatvorite portove kada vam više ne budu potrebni.

  • Nikada ne dozvolite programu koji ne prepoznajete da komunicira kroz zaštitni zid.