Koji su rizici povezivanja sa skrivenom mrežom?

Skrivena mreža je bežična mreža koja je podešena da ne emituje svoje ime (ili SSID). Bežične mreže obično emituju svoje ime, a računar „osluškuje“ tražeći ime mreže sa kojom želi da se poveže. Pošto skrivena mreža ne emituje ime, računar je ne može naći. U tom slučaju, mreža mora da pronađe računar. Da bi do ovoga došlo, računar mora da emituje ime mreže koju traži i svoje ime. U ovakvoj situaciji, drugi računari koji „osluškuju“ tražeći mreže će znati ime računara i ime mreže na koju je povezan, što povećava rizik od napada na računar. Kada god je to moguće, povezujte se sa bežičnim mrežama koje su podešene da emituju ime i poseduju neki vid bezbednosti. Više informacija potražite u članku Kako da znam da li je bežična mreža bezbedna?.