Ako lozinku poništite pomoću diska za poništavanje lozinke, ne postoje nikakvi rizici. Ukoliko upotrebite administratorski nalog da biste poništili lozinku drugog korisnika, taj korisnik će izgubiti pristup svojim šifrovanim datotekama, šifrovanim e-porukama i uskladištenim lozinkama za Veb lokacije ili mrežne resurse. Ako korisnik ne sadrži ove stavke ili korisniku ne smeta da ih izgubi, korišćenje administratorskog naloga za poništavanje lozinke predstavlja brz i lak način za oporavak zbog zaboravljene lozinke.

Napomena

  • Poništavanje lozinke nije isto što i njena promena. Promena lozinke ne predstavlja nikakav rizik. Više informacija potražite u odeljku Promena Windows lozinke.

Više informacija o poništavanju lozinke potražite u odeljku Poništavanje Windows lozinke.