Kontrola korisničkog naloga (UAC) prikazuje obaveštenje pre izvršavanja promena na računaru koje zahtevaju dozvolu administratorskog nivoa. Podrazumevana postavka UAC-a vas obaveštava kada programi pokušavaju da naprave promene na računaru, ali možete kontrolisati učestalost kojom vas UAC obaveštava tako što ćete podesiti postavke.

Sledeća tabela prikazuje opis postavki UAC-a i potencijalni uticaj svake postavke na bezbednost računara.

Postavka Opis Uticaj na bezbednost
Postavka

Uvek obavesti

Opis
 • Bićete obavešteni pre nego što programi naprave promene koje zahtevaju dozvole administratora na računaru ili u postavkama operativnog sistema Windows.

 • Kada budete obavešteni, radna površina će se zatamneti i moraćete u dijalogu UAC-a odobriti ili odbiti zahtev da biste mogli da uradite bilo šta drugo na računaru. Zatamnjivanje radne površine naziva se bezbedna radna površina zato što drugi programi ne mogu raditi dok je ona zatamnjena.

Uticaj na bezbednost
 • Ovo je najbezbednija postavka.

 • Kada budete obavešteni, trebalo bi da oprezno pročitate sadržaj svih dijaloga pre nego što dozvolite pravljenje promena na računaru.

Postavka

Obavesti me samo kada programi pokušavaju da naprave promene na računaru

Opis
 • Bićete obavešteni pre nego što programi na računaru naprave promene koje zahtevaju dozvole administratora.

 • Bićete obavešteni ako u postavkama operativnog sistema Windows pokušate da napravite promene koje zahtevaju dozvole administratora.

 • Bićete obavešteni ako neki program izvan operativnog sistema Windows pokuša da napravi promene u postavci operativnog sistema Windows.

Uticaj na bezbednost
 • Obično je bezbedno dozvoljavanje pravljenja promena u postavkama operativnog sistema Windows bez obaveštavanja. Međutim, određeni programi koje dobijate uz Windows mogu imati komande ili podatke koji su im prosleđeni, a zlonamerni softver može iskoristiti prednost tih programa koristeći ih za instaliranje datoteka ili promenu postavki na računaru. Uvek bi trebalo da budete oprezni u vezi sa tim kojim programima dozvoljavate pokretanje na računaru.

Postavka

Obavesti me samo kada programi pokušavaju da naprave promene na računaru (ne zatamnjuj radnu površinu)

Opis
 • Bićete obavešteni pre nego što programi na računaru naprave promene koje zahtevaju dozvole administratora.

 • Bićete obavešteni ako u postavkama operativnog sistema Windows pokušate da napravite promene koje zahtevaju dozvole administratora.

 • Bićete obavešteni ako neki program izvan operativnog sistema Windows pokuša da napravi promene u postavci operativnog sistema Windows.

Uticaj na bezbednost
 • Ova postavka je ista kao postavka „Obavesti me samo kada programi pokušavaju da naprave promene na računaru“, ali nećete biti obavešteni na bezbednoj radnoj površini.

 • Budući da se uz ovu postavku dijalog UAC-a ne nalazi na bezbednoj radnoj površini, drugi programi će moći da ometaju vizuelni prikaz dijaloga. To predstavlja mali bezbednosni rizik ako na računaru već radi zlonamerni program.

Postavka

Nikad ne obaveštavaj

Opis
 • Nećete biti obaveštavani pre pravljenja promena na računaru. Ako ste prijavljeni kao administrator, programi će moći da prave promene na računaru bez vašeg znanja.

 • Ako ste prijavljeni kao standardni korisnik, promene koje zahtevaju dozvole administratora biće automatski zabranjene.

 • Ukoliko izaberete ovu postavku, biće potrebno da ponovo pokrenete računar da biste dovršili proces uključivanja UAC-a. Kada se UAC isključi, osobe koje se prijave kao administratori uvek će imati dozvole administratora.

Uticaj na bezbednost
 • Ovo je najmanje bezbedna postavka. Kada UAC podesite da vas nikada ne obaveštava, računar izlažete potencijalnim bezbednosnim rizicima.

 • Ako UAC podesite da vas nikada ne obaveštava, trebalo bi da budete oprezni u vezi sa tim koje programe pokrećete, zato što će oni imati isti pristup računaru kao i vi. To obuhvata čitanje i pravljenje promena u zaštićenim oblastima sistema, ličnim podacima, sačuvanim datotekama i svemu ostalom što je uskladišteno na računaru. Programi će moći i da komuniciraju i prenose informacije na sve i sa svega sa čim se računar poveže, uključujući Internet.

 • Otvorite postavke kontrole korisničkog naloga tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polje za pretragu otkucajte uac i izaberite stavku Promena postavki kontrole korisničkog naloga.