Funkcija „Roditeljski nadzor“ nije dostupna ukoliko je računar povezan sa domenom.

Funkciju „Roditeljski nadzor“ možete koristiti da biste postavili ograničenja za časove kada deca mogu da koriste računar, tipove igara koje mogu igrati i programe koje mogu pokrenuti.

  • Postavljanje određenih vremenskih ograničenja pri upotrebi računara od strane dece Možete postaviti vremenska ograničenja da biste kontrolisali vreme kada je deci dozvoljeno da se prijave na računar. Vremenska ograničenja sprečavaju da se deca prijave tokom navedenih časova. Možete postaviti različite časove za prijavljivanje za svaki dan u sedmici. Ukoliko budu prijavljeni po završetku dodeljenog vremena, biće automatski odjavljeni. Više informacija potražite u odeljku Kontrolisanje vremena tokom kojeg deca mogu da koriste računar.

  • Sprečite decu da igraju igre koje ne želite da igraju. Kontrolišite pristup igrama, odaberite nivo ocene na osnovu uzrasta, odaberite tipove sadržaja koje želite da blokirate i odlučiti da li želite da dozvolite ili blokirate određene igre. Više informacija potražite u odeljku Određivanje igara koje deca mogu da igraju.

  • Zabranite deci da pokreću određene programe. Možete sprečiti decu da pokreću programe koje ne želite da pokreću. Više informacija potražite u odeljku Sprečavanje dece da koriste određene programe.