Šta se dogodilo sa alatkom „Napredni uređivač oznaka“?

Alatka „Napredni uređivač oznaka“ nije uključena u ovu verziju programa Windows Media Player. Međutim, uređivanjem informacija o medijima u oknu sa detaljima biblioteke programa Player i dalje možete izvršiti većinu zadataka koje ste izvršavali pomoću alatke „Napredni uređivač oznaka“.

Više informacija o uređivanju informacija o medijima potražite u članku Dodavanje ili uređivanje informacija o medijima u programu Windows Media Player. Više informacija o biblioteci programa Player potražite u članku Prvi koraci uz Windows Media Player.