Šta se desilo sa e-poštom i vezama pregledača u „Start“ meniju?

U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows ikone za podrazumevani Veb pregledač i program za e-poštu bile su prikačene za „Start“ meni po podrazumevanoj vrednosti. U ovoj verziji operativnog sistema Windows zakačena oblast na vrhu „Start“ menija po podrazumevanoj vrednosti je prazna.

Da biste brzo i lako otvorili ove i druge programe, sada ih možete zakačiti na „Start“ meni i traku zadataka. Više informacija potražite u odeljcima Kačenje programa na traku zadataka i Kačenje programa na „Start“ meni.

Napomena

  • Ako zakačite program za e-poštu ili Veb pregledač na „Start“ meni, možete promeniti svojstva na kontrolnoj tabli. Otvorite kontrolnu tablu i potražite stavku „pošta“ da biste videli opciju za promenu podrazumevanog programa za e-poštu ili potražite stavku „Internet opcije“ da biste videli listu svojstava Veb pregledača koja možete da promenite.