Šta se dogodilo sa fasciklom „Štampači“?

U ovoj verziji operativnog sistema Windows fascikla „Štampači“ zamenjena je fasciklom „Uređaji i štampači“ koja omogućava fleksibilnije i sveobuhvatnije upravljanje svim periferijskim uređajima priključenim na računar.

Otvaranje fascikle „Uređaji i štampači“

  • Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

Fascikla „Uređaji i štampači“ može izgledati i ponašati se različito, ali uprkos tome u njoj se izvršavaju svi važni zadaci vezani za štampač koji su se pre obavljali u fascikli „Štampači“. Određena uputstva potražite u odeljcima: