Šta se desilo sa trakom sa alatkama za brzo pokretanje?

Traka sa alatkama za brzo pokretanje nije uključena u ovu verziju operativnog sistema Windows. Da biste brzo otvorili programe, možete ih zakačiti na traku zadataka. Više informacija potražite u odeljku Kačenje programa na traku zadataka

Da biste brzo otvorili datoteke, fascikle ili Veb lokacije, možete ih zakačiti na iskačuću listu programa Iskačuće liste možete koristiti da biste došli do nedavno otvaranih stavki. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje iskačućih lista za otvaranje programa i stavki.

Slika liste za prelazak na traci zadataka
Otvaranje nedavnih i zakačenih stavki pomoću iskačuće liste