Šta se desilo sa Windows bezbednosnim centrom?

Centar aktivnosti zamenjuje Windows bezbednosni centar u ovoj verziji operativnog sistema Windows.

Centar aktivnosti upravlja postavkama zaštitnog zida, uslugom Windows Update, postavkama antispajver softvera, Internet bezbednošću i postavkama kontrole korisničkog naloga. Centar aktivnosti takođe nadgleda postavke održavanja računara i obezbeđuje veze ka programima za rešavanje problema i drugim alatkama koje mogu pomoći u otklanjanju problema.

Otvorite centar aktivnosti tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Sistem i bezbednost izabrati stavku Pregled statusa računara.

Više informacija o Centru aktivnosti potražite u odeljku Kako Centar aktivnosti proverava da li postoje problemi?