Šta se desilo sa Windows bočnom trakom?

Windows bočna traka nije uključena u ovu verziju operativnog sistema Windows. Umesto toga, možete prikazati gadžete na radnoj površini. Više informacija potražite u odeljku Gadžeti radne površine: najčešća pitanja.