Upravljački program je softver koji omogućava računaru da komunicira sa hardverom ili uređajima. Bez upravljačkih programa, hardver koji povežete sa računarom – na primer, grafička kartica ili štampač – možda neće ispravno funkcionisati.

U većini slučajeva, upravljački programi se dobijaju uz Windows ili ih možete pronaći tako što ćete otići na opciju Windows Update na kontrolnoj tabli i proveriti da li postoje ispravke. Ako Windows nema upravljački program koji vam je potreban, obično ga možete pronaći na disku koji ste dobili uz hardver ili uređaj koji želite da koristite, kao i na Veb lokaciji proizvođača.

Više informacija potražite u odeljku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.