Šta je fid (RSS)?

Fidovi, koji se nazivaju i RSS fidovi, XML ffidovdovi, distribuirani sadržaj ili Veb fidovi uključuju sadržaj koji se često ažurira a koji objavljuje Veb lokacija. Često se koriste za Veb lokacije sa vestima i blogovima, ali i za distribuciju drugih tipova digitalnog sadržaja, uključujući slike, audio datoteke ili video zapise. Internet Explorer može otkriti i prikazati fid-ove kada posećujete Veb lokacije. Na fid-ove se možete i pretplatiti da bi se automatski vršile provere da li postoje ispravke i da bi one bile preuzimane kako biste ih kasnije mogli pregledati. Pored toga, kada Veb isečak dodate na traku „Omiljene lokacije“, automatski ćete se pretplatiti na povezani fid.

Napomena