Zaštitni zid je softver ili hardver koji proverava informacije koje dolaze sa Interneta ili mreže i zatim ih blokira ili im dozvoljava da prođu do računara, u zavisnosti od postavki zaštitnog zida.

Zaštitni zid može pomoći u sprečavanju hakera ili zlonamernog softvera (kao što su crvi) da pristupe računaru putem mreže ili Interneta. On takođe može pomoći pri sprečavanju računara u slanju zlonamernog softvera na druge računare.

Sledeća ilustracija pokazuje kako funkcioniše zaštitni zid.

Ilustracija koja prikazuje kako zaštitni zid kreira prepreku između Interneta i računara
Kao što zid od cigle može da predstavlja fizičku prepreku, zaštitni zid kreira prepreku između Interneta i računara