Šta je matična grupa?

Matična grupa olakšava deljenje datoteka i štampača na kućnoj mreži. Sa drugim osobama u matičnoj grupi možete deliti slike, muziku, video zapise, dokumente i štampače. Druge osobe ne mogu da menjaju datoteke koje delite, osim ako im date dozvolu za to.

Kada na računaru instalirate ovu verziju operativnog sistema Windows, matična grupa će se automatski kreirati ukoliko već ne postoji na kućnoj mreži. Ako matična grupa već postoji, možete joj se pridružiti. Kada kreirate matičnu grupu ili joj se pridružite, moći ćete da izaberete biblioteke koje želite da delite. Možete sprečiti deljenje određenih datoteka i fascikli, a možete deliti dodatne biblioteke kasnije. Možete pomoći u zaštiti matične grupe pomoću lozinke koju možete promeniti u bilo kom trenutku.

Korišćenje matične grupe je jedan od najlakših načina za deljenje datoteka i štampača na kućnoj mreži, ali postoje i drugi načini za to. Više informacija potražite u članku Osnove deljenja datoteka.

Napomene

  • Računari moraju da rade pod operativnim sistemom Windows 7 da bi učestvovali u matičnoj grupi. Funkcija HomeGroup je dostupna u svim izdanjima operativnog sistema Windows 7. U izdanjima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete se pridružiti matičnoj grupi, ali je ne možete kreirati.

  • Funkcija HomeGroup je dostupna samo na kućnim mrežama.

  • Funkcija HomeGroup ne šalje podatke korporaciji Microsoft. Više informacija potražite u izjavi o privatnosti na mreži.

Da biste pogledali video zapis o funkciji HomeGroup, idite u funkcije operativnog sistema Windows 7: HomeGroup. Više informacija o funkciji HomeGroup potražite u članku HomeGroup: preporučene veze.