Šta je senzor?

Senzori su hardverske komponente koje računaru mogu pružiti informacije o lokaciji računara, okruženju računara itd. Programi na računaru mogu pristupiti informacijama iz senzora, a zatim ih uskladištiti ili koristiti da bi vam pomogli pri obavljanju svakodnevnih zadataka ili poboljšali utisak pri radu sa računarom.

Postoje dva tipa senzora:

  • Senzori koji su ugrađeni u računar

  • Senzori koji su povezani sa računarom putem ožičene ili bežične veze

Neki primeri senzora obuhvataju senzor lokacije, kao što je GPS prijemnik koji može otkriti trenutnu lokaciju računara. Program nakon toga može koristiti tu lokaciju da bi vam pružio informacije o restoranima u blizini ili uputstva za vožnju do sledećeg odredišta. Svetlosni senzor instaliran na računaru može otkriti svetlo u okruženju, a zatim prilagoditi svetlinu ekrana tako da odgovara tom svetlu.

Više informacija o tome kako senzori mogu uticati na privatnost potražite u odeljku Kako senzor utiče na privatnost?