Šta je to slika sistema?

Slika sistema je tačna kopija disk jedinice. Slika sistema podrazumevano uključuje disk jedinice koje su neophodne za pokretanje operativnog sistema Windows. Takođe uključuje Windows i postavke sistema, programe i datoteke. Sliku sistema možete koristiti za vraćanje sadržaja računara u prethodno stanje u slučaju da čvrsti disk ili čitav računar prestane da radi. Kada vraćate računar u prethodno stanje pomoću slike sistema, to je potpuno vraćanje u prethodno stanje. Ne možete odabrati pojedinačne stavke za vraćanje u prethodno stanje, a svi trenutni programi, postavke sistema i datoteke se zamenjuju onima sa slike sistema.

Iako ova vrsta rezervne kopije sadrži lične podatke, preporučuje se da redovno pravite rezervne kopije datoteka pomoću programa „Windows rezervne kopije“ tako da možete da vratite pojedinačne datoteke i fascikle u prethodno stanje kada zatreba. Kada podesite program „Windows rezervne kopije“, možete dozvoliti operativnom sistemu Windows da odabere šta će vratiti u prethodno stanje, što će uključiti sliku sistema ili možete izabrati stavke koje želite da vratite u prethodno stanje, kao i da li želite da uključite sliku sistema. Za više informacija o podešavanju programa „Windows rezervne kopije“ pogledajte odeljak Pravljenje rezervnih kopija datoteka.

Ako računar sadrži nekoliko disk jedinica ili particija, možete kreirati sliku sistema koja ih sve obuhvata prateći korake u odeljku Pravljenje rezervne kopije programa, postavki sistema i datoteka.