Korisnički nalog je skup informacija koje operativnom sistemu Windows ukazuju na to kojim datotekama i fasciklama možete da pristupite, koje promene možete da izvršite na računaru i koje su vaše lične željene postavke, kao što su pozadina radne površine ili čuvar ekrana. Korisnički nalozi vam omogućavaju da delite računar sa više ljudi, a da pri tom imate sopstvene datoteke i postavke. Svaka osoba pristupa svom korisničkom nalogu pomoću korisničkog imena i lozinke.

Postoje tri vrste naloga: Svaka vrsta naloga daje korisniku drugi nivo kontrole nad računarom:

  • Standardni nalozi namenjeni su svakodnevnom korišćenju računara.

  • Administratorski nalozi obezbeđuju najveću kontrolu nad računarom i treba da se koriste samo kad je to neophodno.

  • Nalozi gosta su prvenstveno namenjeni osobama kojima je potrebno privremeno korišćenje računara.