Dopunski metal-oksidni poluprovodnik ili CMOS obično se odnosi na memorijski čip na računaru koji se napaja pomoću baterije i koji skladišti informacije za pokretanje sistema. BIOS računara koristi ove informacije prilikom pokretanja računara.

Oštećena ili ispražnjena baterija može izazvati poruke o greškama povezane sa CMOS-om. Baterija se može isprazniti ako je računar bio isključen veoma dugo. Da biste otklonili greške povezane sa CMOS-om, pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom ili se obratite proizvođaču računara. Microsoft ne može da obezbedi određena uputstva za promenu postavki CMOS-a jer su one specifične za hardver računara.