Šta je upravljač akreditivima?

Upravljač akreditivima vam omogućava da uskladištite akreditive, kao što su korisnička imena i lozinke koje koristite za prijavljivanje na Veb lokacije ili druge računare na mreži. Ako uskladištite akreditive, Windows će vas moći automatski prijaviti na Veb lokacije ili druge računare. Akreditivi se čuvaju u posebnim fasciklama na vašem računaru koje se zovu bezbedna skladišta. Windows i programi (kao što su Veb pregledači) mogu bezbedno da daju akreditive u bezbednim skladištima drugim računarima i Veb lokacijama. Za informacije o čuvanju akreditiva u bezbednom skladištu pogledajte odeljak Skladištenje lozinki, certifikata i drugih akreditiva za automatsko prijavljivanje.