Sistem šifrovanja datoteka (EFS) jeste funkcija operativnog sistema Windows koju možete koristiti za skladištenje informacija na čvrstom disku u šifrovanom formatu. Šifrovanje je najjača zaštita koju Windows nudi da bi doprineo većoj bezbednosti vaših informacija.

Neke od glavnih funkcija EFS-a:

 • Šifrovanje je jednostavno – samo potvrdite izbor u polju za potvrdu u svojstvima datoteke ili fascikle da biste ga uključili.

 • Vi kontrolišete ko može da čita datoteke.

 • Datoteke su šifrovane kada ih zatvorite, ali su automatski spremne za upotrebu kada ih otvorite.

 • Ako se predomislite u vezi sa šifrovanjem datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu u svojstvima datoteke.

Napomena

 • EFS nije u potpunosti podržan u okviru operativnih sistema Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic i Windows 7 Home Premium. Ako imate ključ za šifrovanje ili certifikat, možete da izvršite sledeće radnje za ta izdanja operativnog sistema Windows:

  • Dešifrujete datoteke pokretanjem datoteke Cipher.exe u prozoru komandne linije (napredni korisnici)

  • Izmenite šifrovanu datoteku

  • Kopirate šifrovanu datoteku kao dešifrovanu na čvrsti disk računara

  • Uvezete EFS certifikate i ključeve

  • Napravite rezervne kopije EFS certifikata i ključeva pokretanjem datoteke Cipher.exe u prozoru komandne linije (napredni korisnici)