Šifrovanje je način da se poboljša bezbednost poruke ili datoteke šifrovanjem sadržaja, tako da može da ga pročita samo osoba koja ima odgovarajući ključ za šifrovanje da bi ga dešifrovala. Na primer, ako kupite nešto sa Veb lokacije, informacije za transakciju (kao što su vaša adresa, broj telefona i broj kredite kartice) obično se šifruju da bi bile bezbedne. Šifrovanje koristite kada želite jak nivo zaštite svojih informacija.

Više informacija potražite u odeljku Šta je sistem šifrovanja datoteka (EFS)?