InPrivate pregledanje vam omogućava da Vebom surfujete ne ostavljajući trag o tome u programu Internet Explorer. To pomaže da se spreči da bilo koja druga osoba koja možda koristi vaš računar vidi lokacije koje ste posetili i sadržaj koji ste gledali na Vebu. InPrivate pregledanje možete pokrenuti sa stranice „Nova kartica“ ili dugmeta „Bezbednost“.

Kada pokrenete InPrivate pregledanje, Internet Explorer će otvoriti novi prozor pregledača. Zaštita koju InPrivate pregledanje obezbeđuje aktivna je samo dok koristite taj prozor. U tom prozoru možete otvoriti koliko god kartica želite i sve one će biti zaštićene InPrivate pregledanjem. Međutim, ako otvorite drugi prozor pregledača, taj prozor neće biti zaštićen InPrivate pregledanjem. Da biste završili sesiju InPrivate pregledanja, zatvorite prozor pregledača.

Dok pregledate Veb koristeći InPrivate pregledanje, Internet Explorer skladišti neke informacije – na primer kolačiće i privremene Internet datoteke – tako da će Veb stranice koje posećujete ispravno funkcionisati. Međutim, na kraju sesije InPrivate pregledanja te informacije se odbacuju. Sledeća tabela opisuje informacije koje InPrivate pregledanje odbacuje kada zatvorite pregledač i kako na njih utiče tokom sesije pregledanja:

Informacije Kako na njih utiče InPrivate pregledanje
Informacije

Kolačići

Kako na njih utiče InPrivate pregledanje

Čuvaju se u memoriji da bi stranice ispravno funkcionisale, ali brišu se kada zatvorite pregledač.

Informacije

Privremene Internet datoteke

Kako na njih utiče InPrivate pregledanje

Skladište se na disku da bi stranice ispravno funkcionisale, ali brišu se kada zatvorite pregledač.

Informacije

Istorija Veb stranica

Kako na njih utiče InPrivate pregledanje

Ove informacije se ne skladište.

Informacije

Podaci iz obrazaca i lozinke

Kako na njih utiče InPrivate pregledanje

Ove informacije se ne skladište.

Informacije

Anti-phishing keš

Kako na njih utiče InPrivate pregledanje

Privremene informacije se šifruju i skladište da bi stranice ispravno funkcionisale.

Informacije

Traka adresa i automatsko dovršavanje pretrage

Kako na njih utiče InPrivate pregledanje

Ove informacije se ne skladište.

Informacije

Automatsko vraćanje u prethodno stanje nakon pada (ACR)

Kako na njih utiče InPrivate pregledanje

ACR može da vrati karticu u prethodno stanje kada dođe do njenog pada tokom sesije, ali ako dođe do pada celog prozora, podaci se brišu, a prozor nije moguće vratiti u prethodno stanje.

Informacije

DOM (Document Object Model) skladište

Kako na njih utiče InPrivate pregledanje

DOM skladište je vrsta „superkolačića“ koji Veb programeri koriste da bi zadržali informacije. Poput običnih kolačića, oni se ne čuvaju nakon zatvaranja prozora.

Prikaži sve

Šta InPrivate pregledanje ne čini?

  • InPrivate pregledanje sprečava da druge osobe koje možda koriste vaš računar vide šta ste posećivali na Vebu, ali ne sprečava osobe na vašoj mreži – na primer, administratora mreže ili hakere – da vide gde ste išli.

  • InPrivate pregledanje vam ne obezbeđuje nužno anonimnost na Internetu. To znači da Veb lokacije mogu biti u mogućnosti da vas identifikuju putem vaše Veb adrese i sve što činite Veb lokaciji ili unesete na nju može zapisati ta Veb lokacija.

  • Omiljene lokacije ili feedovi koje dodate dok koristite InPrivate pregledanje neće biti uklonjeni kada zatvorite sesiju InPrivate pregledanja. Promene u postavkama programa Internet Explorer, kao što je dodavanje nove matične stranice, takođe se zadržavaju pošto zatvorite sesiju InPrivate pregledanja.

Korišćenje traka sa alatkama i proširenja pri InPrivate pregledanju

InPrivate pregledanje ne briše istoriju niti informacije o trakama sa alatkama ili proširenjima pregledača koje su uskladištene na vašem računaru. Da bi doprineo zaštiti vaše privatnosti, Internet Explorer po podrazumevanoj vrednosti onemogućava sve trake sa alatkama i proširenja u prozoru InPrivate pregledanja. Ako vam više odgovara da ih koristite, izvršite sledeće radnje:

  1. U programu Internet Explorer kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.

  2. Izaberite stavku Trake sa alatkama i proširenja, izaberite trake sa alatkama ili proširenja koja želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Omogući.

  3. Kliknite na dugme Zatvori.

Više informacija o trakama sa alatkama i proširenjima potražite u odeljku Kako dodaci pregledača utiču na moj računar?