„Uređivač registratora“ je alatka namenjena naprednim korisnicima. Ona se koristi za prikazivanje i promenu postavki u sistemskom registratoru koji sadrži informacije o tome kako računar radi. Windows koristi ove informacije kao referencu i ažurira ih kada na računar unesete izmene, poput instalacije novog programa, kreiranja korisničkog profila ili dodavanja novog hardvera. „Uređivač registratora“ dozvoljava vam da prikažete fascikle, datoteke i postavke za svaku datoteku registratora.

Obično nije potrebno da unosite izmene u registrator. Registrator sadrži složene informacije o sistemu koje su neophodne računaru i neispravna promena registratora računara može dovesti do toga da računar postane neoperativan. Međutim, oštećena datoteka registratora može da zahteva promene. Preporučujemo da napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što unesete bilo kakve izmene i da u registratoru promenite samo one vrednosti koje razumete ili za koje vam je rečeno da ih promenite.