Bezbedni režim je opcija za rešavanje problema za Windows koja pokreće računar u ograničenom stanju. Pokreću se samo osnovne datoteke i upravljački programi koji su potrebni za pokretanje sistema Windows. Reči Bezbedni režim pojavljuju se u uglovima monitora da bi identifikovale Windows režim koji koristite.

Ako se postojeći problem ne pojavi pri ponovnom pokretanju računara u bezbednom režimu, kao moguće uzroke možete da eliminišete podrazumevane postavke i upravljačke programe za osnovne uređaje. Ako ne znate uzrok problema, možete ga pronaći sistemom eliminacije. Da biste videli da li je problem možda izazvao neki program, pokušajte uzastopno da pokrenete sve programe koje obično koristite, uključujući i programe u polaznoj fascikli.

Ako se računar automatski pokrene u bezbednom režimu bez prethodnog upita, moguće je da problem sa računarom sprečava normalno pokretanje sistema Windows. Ako mislite da bi uzrok problema mogao biti nedavno instaliran program ili uređaj, pokušajte da koristite funkciju „Oporavak“ na kontrolnoj tabli. Više informacija potražite u odeljku Šta je oporavak?

Više informacija o radu u bezbednom režimu potražite u sledećim temama pomoći: