Sistemske informacije (poznate i kao msinfo32.exe) prikazuju detalje o konfiguraciji hardvera na računaru, komponentama računara i softveru, uključujući upravljačke programe.

Otvorite informacije o sistemu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Informacije o sistemu, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Informacije o sistemu.

Sistemske informacije prikazuju listu kategorija u levom oknu, kao i detalje o svakoj kategoriji u desnom oknu. Kategorije uključuju:

  • Rezime sistema. Prikazuje opšte informacije o računaru i operativnom sistemu, poput imena računara i proizvođača, tipa BIOS-a koji računar koristi i količinu instalirane memorije.

  • Hardverski resursi. Prikazuje napredne detalje o hardveru računara i namenjeno je IT stručnjacima.

  • Komponente. Prikazuje informacije o disk jedinicama, uređajima za zvuk, modemima i drugim komponentama koje su instalirane na računaru.

  • Softversko okruženje. Prikazuje informacije o upravljačkim programima, mrežnim vezama i drugim detaljima povezanim sa programima.

Da biste pronašli određeni detalj u sistemskim informacijama, otkucajte informacije koje tražite u okviru Pronalaženje koji se nalazi pri dnu prozora. Na primer, da biste pronašli adresu Internet protokola (IP) za računar, u okvir Pronalaženje otkucajte termin ip adresa, a zatim kliknite na dugme Pronađi.

Za tehničke informacije – namenjene administratorima i IT stručnjacima – o tome kako se koriste sistemske informacije posetite Microsoft Veb lokaciju za IT stručnjake.