Šta je to zaštita sistema?

Zaštita sistema je funkcija koja redovno kreira i čuva informacije o sistemskim datotekama i postavkama računara. Zaštita sistema takođe čuva prethodne verzije datoteka koje ste izmenili. Ona ove datoteka čuva u tačkama vraćanja koje se kreiraju neposredno pre značajnih sistemskih događaja, kao što je instalacija programa ili upravljačkog programa uređaja. One se takođe kreiraju automatski svakih sedam dana ako tokom prethodnih sedam dana nije kreirana nijedna tačka vraćanja, ali tačke vraćanja možete kreirati ručno u bilo kom trenutku.

Zaštita sistema se automatski uključuje za disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows. Zaštita sistema se može uključiti samo za disk jedinice koje su formatirane pomoću sistema datoteka NTFS.

Zaštitu sistema možete iskoristiti na dva načina:

  • Ako računar radi sporo ili ne radi ispravno, možete koristiti oporavak sistema da biste sistemske datoteke i postavke vratili u prethodni vremenski period pomoću tačke vraćanja. Za više informacija o oporavku sistema pogledajte odeljak Oporavak sistema: najčešća pitanja.

  • Ako slučajno izmenite ili izbrišete datoteku, možete je vratiti u prethodnu verziju koja je sačuvana kao deo tačke vraćanja. Za više informacija o prethodnim verzijama pogledajte odeljak Prethodne verzije datoteka: najčešća pitanja.