Oporavak sistema pomaže pri vraćanju sistemskih datoteka na raniju tačku u vremenu. To je način opozivanja sistemskih promena na računaru bez uticaja na lične datoteke, kao što su e-pošta, dokumenti ili fotografije.

Instalacija programa ili upravljačkog programa može ponekad da izazove neočekivanu promenu na računaru ili nepredvidljivo ponašanje operativnog sistema Windows. Deinstalacija programa ili upravljačkog programa obično rešava problem. Ako se deinstalacijom ne otkloni problem, možete da pokušate da vratite sistem računara na raniji datum kada je sve ispravno funkcionisalo.

Oporavak sistema koristi funkciju zaštita sistema za redovno kreiranje i čuvanje tački vraćanja na računaru. Ove tačke vraćanja sadrže informacije o postavkama registratora i druge sistemske informacije koje Windows koristi. Tačke vraćanja možete da kreirate i ručno. Više informacija o tačkama vraćanja potražite u odeljku Kreiranje tačke vraćanja.

Za oporavak sistema mogu da se koriste i rezervne kopije slike sistema uskladištene na čvrstim diskovima, na isti način kao i tačke vraćanja koje kreira zaštita sistema. Iako rezervne kopije slike sistema sadrže i sistemske datoteke i lične podatke, oporavak sistema neće imati uticaja na datoteke sa podacima. Za više informacija o slikama sistema pogledajte odeljak Šta je to slika sistema?

Oporavak sistema nije namenjen pravljenju rezervnih kopija ličnih datoteka, tako da pomoću njega ne možete da spasete ličnu datoteku koja je izbrisana ili oštećena. Treba da redovno pravite rezervne kopije ličnih datoteka i važnih podataka pomoću programa za pravljenje rezervnih kopija. Više informacija o pravljenju rezervnih kopija ličnih datoteka potražite u odeljku Pravljenje rezervnih kopija datoteka.

  • Otvorite alatku „Oporavak sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Oporavak sistema, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Oporavak sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Više informacija o zaštiti sistema potražite u odeljku Šta je zaštita sistema?