Koja je razlika između domena, radne grupe i matične grupe?

Domeni, radne grupe i matične grupe predstavljaju različite metode organizovanja računara na mrežama. Osnovna razlika između njih jeste način na koji se upravlja računarima i drugim resursima na mrežama.

Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows na mreži moraju biti deo radne grupe ili domena. Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows na kućnim mrežama takođe mogu biti deo matične grupe, ali ne nužno.

Računari na kućnim mrežama obično su deo radne grupe, možda i matične grupe, a računari na mrežama na radnom mestu najčešće su deo domena.

Napomena

 • Matične grupe nisu dostupne u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2.

Prikaži sve

Provera da li se računar nalazi u radnoj grupi ili domenu

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

 2. U okviru Postavke imena, domena i radne grupe računara videćete reč „Radna grupa“ ili „Domen“ iza koje sledi ime.

  Slika postavki imena, domena i radne grupe računara
  Postavke imena, domena i radne grupe računara

Provera da li računar pripada matičnoj grupi

 1. Otvorite stavku „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Ako pored stavke „Matična grupa“ vidite reč „Pridružen“, računar pripada matičnoj grupi.

  Slika oblasti HomeGroup statusa u Centru za mrežu i deljenje
  Oblast za obaveštenja o matičnoj grupi u Centru za mrežu i deljenje

U radnoj grupi:

 • Svi računari su ravnopravni. Nijedan računar nema kontrolu nad drugim računarom.

 • Svaki računar ima skup korisničkih naloga. Da biste se prijavili na neki računar u radnoj grupi, morate imati nalog na tom računaru.

 • Obično nema više od dvadeset računara.

 • Radna grupa nije zaštićena lozinkom.

 • Svi računari moraju da budu na istoj lokalnoj mreži ili podmreži.

U matičnoj grupi:

 • Računari na kućnoj mreži moraju pripadati radnoj grupi, ali mogu da pripadaju i matičnoj grupi. Matična grupa olakšava deljenje slika, muzike, video zapisa, dokumenata i štampača sa drugim ljudima na kućnoj mreži.

 • Matična grupa je zaštićena lozinkom, ali lozinku morate otkucati samo jednom, prilikom dodavanja računara matičnoj grupi.

U domenu:

 • Neki računari su serveri. Administratori mreže koriste servere kako bi kontrolisali bezbednost i dozvole svih računara u domenu. Ovo olakšava promene jer se one vrše automatski na svim računarima. Korisnici domena moraju obezbediti lozinku ili druge akreditive svaki put kada pristupaju domenu.

 • Ukoliko imate korisnički nalog na domenu, možete da se prijavite na bilo koji računar na domenu bez naloga na tom računaru.

 • Verovatno možete da pravite samo ograničene promene postavki računara jer administratori mreže često žele da osiguraju usaglašenost između računara.

 • U domenu može da bude nekoliko hiljada računara.

 • Računari se mogu nalaziti na različitim lokalnim mrežama.