Indeksom Windows iskustva se mere hardverske i softverske mogućnosti računara izražene brojem koji se zove osnovni rezultat. Veći osnovni rezultat obično znači da će računar brže i bolje obavljati zadatke od računara sa nižim osnovnim rezultatom, posebno kada je reč o naprednim zadacima i zadacima zahtevnim u pogledu resursa.

Svaka hardverska komponenta dobija pojedinačni podrezultat. Osnovni rezultat računara se određuje na osnovu najnižeg podrezultata. Na primer, ako je najniži podrezultat neke pojedinačne hardverske komponente 2,6, onda je osnovni rezultat 2,6. Osnovni rezultat ne predstavlja prosečnu vrednost kombinovanih podrezultata. Međutim, podrezultati mogu da vam daju prikaz performansi za komponente koje su vam najznačajnije i mogu da vam pomognu da odlučite koje komponente da nadogradite.

Osnovni rezultat vam pomaže da kupujete programe i drugi softver koji se podudara sa osnovnim rezultatom računara. Na primer, ako vaš računar ima osnovni rezultat 3,3 onda sa možete kupiti bilo koji softver dizajniran za ovu verziju sistema Windows koji zahteva računar sa osnovnim rezultatom 3 ili manjim.

Trenutne ocene su u opsegu od 1,0 do 7,9. Indeks Windows iskustva je dizajniran tako da se prilagodi napretku računarske tehnologije. Sa povećanjem brzine i performansi hardvera, biće omogućeni veći opsezi rezultata. Standardi za svaki nivo indeksa generalno ostaju isti. Međutim, u nekim slučajevima mogu da budu napravljeni što će dovesti do nižih rezultata.

Beleška

 • Ako vaš računar ima 64-bitni centralni procesor (CPU) i 4 gigabajta (GB) radne memorije (RAM) ili manje, podrezultat memorije (RAM) za računar imaće maksimalnu vrednost 5,9.

Slika opcije „Informacije o performansama i alatke“ na kontrolnoj tabli
Informacije o performansama i alatke

Prikaz osnovnog rezultata računara

 1. Otvorite opciju „Informacije o performansama i alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte Informacije o performansama i alatke, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Informacije o performansama i alatke.

 2. Prikaz osnovnog rezultata i podrezultata indeksa Windows iskustva računara. Ako ste nedavno nadogradili hardver i želite da saznate da li se rezultat promenio, kliknite na dugme Ponovo pokreni procenu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite. Ako ne vidite podrezultate i osnovni rezultat, kliknite na dugme Oceni ovaj računar. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Prikaži sve

O osnovnom rezultatu računara

Osnovni rezultat predstavlja minimalne performanse sistema, zasnovane na mogućnostima različitih delova računara, uključujući radnu memoriju (RAM), centralni procesor (CPU), čvrsti disk, opšte performanse grafike na radnoj površini i mogućnosti 3-D grafike.

Slede opšti opisi iskustva koje možete očekivati od računara koji ima sledeće osnovne rezultate:

 • Računar sa osnovnim rezultatom 2,0 obično ima performanse dovoljne za obavljanje najvećeg broja opštih računarskih zadataka, poput pokretanja poslovnih programa i pretraživanja Interneta. Međutim, računar sa ovim osnovnim rezultatom obično nije dovoljno snažan da pokrene Aero ili napredna multimedijalna iskustva koja su dostupna u operativnom sistemu Windows 7.

 • Računar sa osnovnim rezultatom 3,0 može da pokrene Aero i mnoge funkcije operativnog sistema Windows 7 na osnovnom nivou. Neke od naprednih funkcija operativnog sistema Windows 7 možda neće biti u potpunosti funkcionalne. Na primer, računar sa osnovnim rezultatom 3,0 može da prikaže temu operativnog sistema Windows 7 u rezoluciji 1280 x 1024, ali će možda imati problema da temu pokrene na više monitora. Pored toga, moći će da reprodukuje digitalni TV sadržaj, ali će možda imati problema da reprodukuje sadržaj televizije visoke definicije (HDTV).

 • Računar sa osnovnim rezultatom od 4,0 ili 5,0 može da pokrene nove funkcije sistema Windows 7 i može da podrži pokretanje više programa u isto vreme.

 • Računar sa osnovnim rezultatom 6,0 ili 7,0 ima brži disk i podržava sve funkcije operativnog sistema sa njihovom punom funkcionalnošću i može da podrži najnovija grafički zahtevna iskustva u radu poput igara za više igrača i 3-D igara, kao i snimanje i reprodukciju HDTV sadržaja.

Ako iskustvo u radu sa određenim programom ili operativnim sistemom Windows 7 zahteva viši rezultat od vašeg osnovnog rezultata, možete da nadogradite hardver da biste dostigli potrebni osnovni rezultat. Ako instalirate novi hardver i želite da vidite da li se osnovni rezultat promenio, kliknite na dugme Ponovo pokreni procenu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite. Da biste videli detalje o hardveru na svom računaru, kliknite na Prikaži i odštampaj detalje.

Podrezultat računara

Podrezultati su rezultati testova hardverskih komponenti RAM-a, CPU-a, čvrstog diska, opšte grafike radne površine i grafike u 3-D igrama. Ako osnovni rezultat nije dovoljan za iskustvo u radu sa programom ili operativnim sistemom Windows 7, podrezultate možete da koristite da bi vam pomogli da odredite koje komponente je potrebno da nadogradite.

Osnovni rezultat je dobar pokazatelj kako će računar uopšteno raditi. Podrezultati mogu da vam pomognu da razumete nivo performansi računara za određena iskustva u radu:

 • Produktivnost na poslu. Ako računar koristite skoro isključivo za iskustva za poboljšanje produktivnosti u kancelariji kao što su rad na obradi teksta, rad sa unakrsnim tabelama, e-pošta i pregledanje Veba, onda su važni visoki podrezultati u kategorijama za CPU i memoriju. Podrezultati koji imaju vrednost 2,0 ili veću obično su dovoljni u kategorijama za memoriju i 3-D grafiku.

 • Igre i grafički zahtevni programi.Ako računar koristite za igre ili programe koji su grafički zahtevni, poput aplikacija za uređivanje digitalnih video zapisa ili realističnih igara u prvom licu, važno je da podrezultati u kategorijama za RAM, grafiku radne površine i grafiku u 3-D igrama budu visoki. Podrezultat od 3,0 ili veći je obično dovoljan u kategoriji za čvrsti disk.

 • Iskustvo rada u aplikaciji Media center. Ako računar koristite kao centar za medije za napredna multimedijalna iskustva poput snimanja HDTV programa, onda su važni visoki podrezultati u kategorijama za CPU, čvrsti disk i grafiku radne površine. Podrezultati koji imaju vrednost 3,0 ili veću obično su dovoljni u kategorijama za memoriju i 3-D grafiku.

Ako vaše osnovne rezultate ili podrezultate nije moguće ažurirati

Sledeći uslovi mogu sprečiti sistem Windows od ažuriranja indeksa Windows iskustva:

 • Radi na napajanju pomoću baterija.‌ Sistem Windows automatski pokušava da štedi energiju kada radi samo pomoću baterija. Ako vaš računar radi samo na baterije, procena performansi neće uticati na njegove prave mogućnosti. Uključite računar u struju, a zatim ponovo pokrenite procenu.

 • Nedovoljno raspoloživog prostora na disku.Alatka za procenu indeksa Windows iskustva kreira probnu datoteku na vašem čvrstom disku. Ako nema dovoljno slobodnog prostora na disku za kreiranje probne datoteke, nije moguće dovršiti procenu. Možete da koristite alatku „Čišćenje diska“ da biste oslobodili prostor na disku. Više informacija potražite u članku Brisanje datoteka pomoću alatke „Čišćenje diska“.

 • Procena je već pokrenuta.Ako je već pokrenuta alatka za procenu indeksa Windows iskustva, ažuriranje vaših rezultata neće biti moguće.

 • Upravljački program ekrana je stariji. Ako računar koristi stariju verziju upravljačkog programa ekrana, moguće je da vaši rezultati neće biti ažurirani. Više informacija potražite u članku Ažuriranje upravljačkih programa: preporučene veze.

 • Nema podrške za multimediju. Ako računar nema podršku za multimediju vaši rezultati se ne mogu ažurirati.

ID članka: MSW700034