Kontrola korisničkog naloga (UAC) je funkcija u operativnom sistemu Windows koja vam pomaže da kontrolišete računar tako što vas obaveštava kada neki program izvrši promenu koja zahteva dozvolu administratorskog nivoa. UAC funkcioniše putem podešavanja nivoa dozvole korisničkog naloga. Ako izvršavate zadatke koje može obaviti standardni korisnik, kao što su čitanje e-pošte, slušanje muzike ili kreiranje dokumenata, imate dozvole standardnog korisnika – čak i ako ste prijavljeni kao administrator.

Pre nego što na računaru budu izvršene promene koje zahtevaju dozvolu administratorskog nivoa, UAC će vas o tome obavestiti. Ako ste administrator, moći ćete da kliknete na dugme Da da biste nastavili dalje. Ukoliko niste administrator, osoba sa administratorskim nalogom na računaru će morati da unesete svoju lozinku da biste nastavili dalje. Ako vi dajete dozvolu, privremeno će vam biti dodeljena prava administratora da biste dovršili zadatak, a nakon toga će vam biti vraćene dozvole standardnog korisnika. To rezultira time da čak i ako koristite administratorski nalog, nije moguće izvršiti promene na računaru bez vašeg znanja što može sprečiti zlonamerni softver (malver) i špijunski softver da se instalira ili napravi promene na računaru.

Kada je za dovršavanje zadatka potrebna vaša dozvola ili lozinka, UAC će vas o tome obavestiti nekim od četiri različita tipa dijaloga. Tabela ispod sadrži opis različitih tipova dijaloga koji se koriste za obaveštavanje i uputstvo o tome šta da uradite u njima.

Ikona Tip Opis
Ikona
Slika štita kontrole korisničkog naloga za operacije u operativnom sistemu Windows
Tip

Postavci ili funkciji koja je deo operativnog sistema Windows potrebna je vaša dozvola da bi se pokrenula.

Opis

Ova stavka ima važeći digitalni potpis koji potvrđuje da je Microsoft njen izdavač. Ako se pojavi ovaj tip dijaloga, obično je bezbedno da nastavite dalje. Ako niste sigurni, proverite ime programa ili funkcije da biste odlučili da li to želite da pokrenete.

Ikona
Slika štita kontrole korisničkog naloga za digitalno potpisane programe
Tip

Programu koji ne predstavlja deo operativnog sistema Windows potrebna je vaša dozvola da bi se pokrenuo.

Opis

Ovaj program ima važeći digitalni potpis koji vam pomaže da se uverite da se radi o programu koji on tvrdi da jeste i potvrđuje identitet izdavača programa. Ako se pojavi ovaj tip dijaloga, uverite se da je to program koji želite da pokrenete i da imate poverenja u izdavača.

Ikona
Slika štita kontrole korisničkog naloga za programe bez digitalnog potpisa
Tip

Programu nepoznatog izdavača potrebna je vaša dozvola da bi se pokrenuo.

Opis

Ovaj program nema važeći digitalni potpis svog izdavača. Ovo ne mora nužno da ukazuje na opasnost, jer mnogi stariji legalni programi nemaju potpise. Međutim, trebalo bi da budete dodatno oprezni i da dozvolite tom programu da se pokrene samo ako ste ga dobili iz pouzdanog izvora, kao što je originalni CD ili Veb lokacija izdavača. Ako niste sigurni, potražite ime programa na Internetu da biste utvrdili da li se radi o poznatom programu ili zlonamernom softveru.

Ikona
Slika štita kontrole korisničkog naloga za programe koje je blokirao administrator
Tip

Administrator sistema vam je blokirao mogućnost pokretanja ovog programa.

Opis

Ovaj program je blokiran zato što je provereno nepouzdan. Da biste ga pokrenuli, potrebno je da se obratite administratoru sistema.

Preporučuje se da se na računar uglavnom prijavljujete sa standardnim korisničkim nalogom. Možete pregledati Internet, slati e-poštu i koristiti program za obradu teksta, a sve to bez administratorskog naloga. Kada želite da izvršite administrativni zadatak, kao što je instaliranje novog programa ili menjanje postavke koja će uticati na druge korisnike, ne morate da se prebacujete na administratorski nalog. Windows će od vas zatražiti dozvolu ili administratorsku lozinku pre izvršavanja zadatka. Takođe se preporučuje da kreirate standardne korisničke naloge za sve osobe koje koriste računar.

U ovoj verziji operativnog sistema Windows možete podesiti učestalost kojom vas UAC obaveštava o tome da su na računaru napravljene promene. Ako želite da budete informisani kada se na računaru budu vršile promene, odaberite opciju da uvek budete obavešteni. Više informacija potražite u odeljku Šta su postavke kontrole korisničkog naloga?