Šta treba uraditi kada uređaj nije ispravno instaliran

Kada povežete nov uređaj sa računarom, Windows automatski pokušava da ga instalira i obavestiće vas ako ne može da pronađe upravljački program za taj uređaj. Ako se to desi, postoji nekoliko stvari koje možete pokušati:

Uverite se da je računar povezan sa Internetom i da je automatsko ažuriranje uključeno

Računar mora da bude povezan sa Internetom da bi Windows mogao da potraži upravljački program uređaja na mreži. Da biste pogledali da li je računar povezan sa Internetom, otvorite Veb pregledač i pokušajte da pristupite nekoj Veb lokaciji. Ako privremeno nemate vezu, na primer ako putujete sa laptop računarom, sačekajte dok ponovo ne budete na mreži, a zatim pokušajte ponovo da instalirate uređaj.

Windows ne može da proveri da li postoje najnoviji upravljački programi ako automatsko ažuriranje nije uključeno. Većina ljudi uključuje automatsko ažuriranje pri prvoj upotrebi operativnog sistema Windows, ali, ako niste sigurni da ste to uradili, trebalo bi da se uverite da je ono uključeno. Obavezno izaberite opciju da uključite preporučene ispravke jer će u suprotnom Windows instalirati samo važne ispravke. Važne ispravke obezbeđuju znatne prednosti kao što su poboljšana bezbednost i pouzdanost, ali preporučene ispravke mogu da obuhvataju upravljačke programe za neke uređaje. Više informacija potražite u odeljcima Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja i Automatsko preuzimanje upravljačkih programa i ispravki za uređaje.

Ručna provera postojanja upravljačkih programa na lokaciji Windows Update

Ako nemate uključeno automatsko ažuriranje ili niste bili povezani sa Internetom kada ste povezali novi uređaj sa računarom, trebalo bi da proverite da li Windows sada može da pronađe upravljački program za uređaj. Čak i ako je računar uvek povezan sa Internetom, trebalo bi da proverite da li na lokaciji Windows Update postoje opcionalne ispravke ako neki hardver ne funkcioniše ispravno. Opcionalne ispravke često sadrže nove ispravke upravljačkih programa. Funkcija Windows Update ne instalira automatski opcionalne ispravke, ali će vas obavestiti kada ih pronađe i dopustiti vam da odaberete da li ćete ih instalirati.

Provera da li na lokaciji Windows Update postoje upravljački programi

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. U levom oknu izaberite stavku Da li postoje ispravke?, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Ako ima dostupnih ispravki, kliknite na vezu u polju ispod funkcije Windows Update da biste videli više informacija o svakoj ispravci. Svaki tip ispravke može da obuhvata upravljačke programe.

 4. Na stranici Izbor ispravki koje želite da instalirate potražite ispravke za hardverske uređaje, potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaki upravljački program koji želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme U redu. Možda neće biti dostupna nijedna ispravka upravljačkog programa.

 5. Na stranici Windows Update kliknite na dugme Instaliraj ispravke Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite..

  Napomene

  • Funkcija Windows Update vam govori da li je ispravka preporučena ili opcionalna. Više informacija potražite u odeljku Razumevanje automatskog ažuriranja operativnog sistema Windows.

  • Neke ispravke zahtevaju da ponovo pokrenete računar.

  • Funkcija Windows Update će vam reći da li su ispravke uspešno instalirane.

Instalacija softvera za uređaj

Ako funkcija Windows Update ne može da pronađe upravljački program za uređaj, potražite upravljački program ili drugi softver na Veb lokaciji proizvođača. Ako ste uz uređaj dobili disk sa softverom, taj disk možda sadrži softver potreban za ispravno funkcionisanje uređaja, ali prvo proverite da li na Veb lokaciji proizvođača postoje najnoviji softver i upravljački programi.

Ako na Veb lokaciji proizvođača ne pronađete nov softver ili upravljačke programe za uređaj, pokušajte da ubacite disk koji ste dobili uz uređaj, a zatim sledite uputstva za instalaciju softvera.

Napomena

Ako uređaj ne funkcioniše ispravno ni nakon primene ovih predloga, možda za uređaj ne postoji upravljački program. U ovom slučaju pokušajte da se obratite proizvođaču uređaja.