U operativnom sistemu Windows 7 imate znatno više kontrole nad programima i datotekama koji se prikazuju u „Start“ meniju. „Start“ meni je u suštini prazna tabla koju možete organizovati i prilagoditi po svojoj želji.

Slika menija „Start“
„Start“ meni
Prikaži sve

Liste za prelazak

Windows 7 uvodi liste za prelazak za „Start“ meni i za traku zadataka. Iskačuće liste su liste nedavnih stavki kao što su datoteke, fascikle ili veb lokacije koje organizuje program koji koristite za njihovo otvaranje. Pored toga što pomoću iskačuće liste možete da otvorite nedavne stavke, na njih takođe možete da zakačite omiljene stavke kako biste mogli brzo da pristupate programima i datotekama koje svakodnevno koristite.

Slika na kojoj su upoređene liste za prelazak programa u meniju „Start“ i na traci zadataka
Iste stavke se prikazuju na iskačućoj listi programa, u „Start“ meniju i na traci zadataka

Po podrazumevanoj vrednosti, u početku nijedan program ili datoteka nisu zakačeni na „Start“ meni. Kada prvi put otvorite program ili stavku, oni će se prikazati u „Start“ meniju, ali možete odabrati da ih uklonite ili možete da ih zakačite na „Start“ meni kako bi se uvek prikazivali u njemu. Takođe možete prilagoditi broj prečica koje će se prikazivati u „Start“ meniju kako on ne bi bio previše veliki. Više informacija o radu sa listama za prelazak potražite u članku Korišćenje lista za prelazak za otvaranje programa i stavki.

Biblioteke

U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows upravljanje datotekama značilo je njihovo organizovanje u različite fascikle i potfascikle. U operativnom sistemu Windows 7 možete koristiti i biblioteke da biste organizovali datoteke i pristupali im na osnovu njihovog tipa bez obzira na to gde su uskladištene.

Biblioteka prikuplja datoteke sa različitih lokacija i prikazuje ih kao jednu kolekciju ne premeštajući ih sa lokacija na kojima su uskladištene. Postoje četiri podrazumevane biblioteke („Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“ i „Video zapisi“), ali možete kreirati nove biblioteke za druge kolekcije. Biblioteke „Dokumenti“, „Muzika“ i „Slike“ se po podrazumevanoj vrednosti prikazuju u „Start“ meniju. Kao i druge stavke u „Start“ meniju, biblioteke možete dodavati ili uklanjati ili možete prilagoditi njihov izgled. Više informacija o radu sa bibliotekama potražite u članku Biblioteke: najčešća pitanja.

Pretraga

„Start“ meni uključuje polje za pretragu koje možete koristiti za pronalaženje datoteka, fascikli, programa i e-poruka uskladištenih na računaru. Kada počnete da kucate reč ili frazu u polju za pretragu, pretraga se automatski pokreće i rezultati pretrage će privremeno ispuniti prostor iznad polja za pretragu u „Start“ meniju.

Rezultati pretrage se organizuju po grupama, u zavisnosti od vrste stavke koju predstavlja svaki rezultat i od njegove lokacije na računaru. Na primer, možda ćete videti rezultate pretrage grupisane po programima, po zadacima kontrolne table, po biblioteci (na primer, „Dokumenti“ ili „Slike“) i po datotekama. Najvažniji rezultati pretrage – ali i ne sva podudaranja – za svaku grupu prikazuju se ispod naslova grupe. Na pojedinačne rezultate možete kliknuti da biste otvorili taj program ili datoteku ili možete kliknuti na naslov grupe da biste videli kompletnu listu rezultata pretrage za tu grupu u programu Windows Explorer.

Opcije dugmeta za napajanje

Dugme Isključi prikazuje se u donjem desnom uglu „Start“ menija.

Slika dugmeta „Isključi“ sa proširenim menijem
Kliknite na strelicu pored dugmeta „Isključi“ da bi se prikazalo više opcija

Kada kliknete na dugme Isključi, računar zatvara sve otvorene programe i isključuje se. Možete odabrati da ovo dugme izvršava drugu radnju, na primer, postavljanje računara u režim spavanja ili dozvoljavanje drugom korisniku da se prijavi. Više informacija o promeni opcija dugmeta za napajanje potražite u članku Pravilno isključivanje računara.

Šta je premešteno?

Neka poznata dugmad je promenjena ili uklonjena iz „Start“ menija u operativnom sistemu Windows 7 (ali je možete ponovo dodati ako želite).

  • Dugme Poveži sa koje je obezbeđivalo listu dostupnih mreža sa kojima možete da odaberete da se povežete uklonjeno je. Da biste videli listu dostupnih mreža, kliknite na ikonu UmrežavanjeSlika ikone žične mreže na sistemskoj traci poslova na kraju trake zadataka, a zatim kliknite na dugme Otvori Centar za mrežu i deljenje.
  • Dugme Štampači sada je dugme Uređaji i štampači. Na ovo dugme možete kliknuti da biste prikazali listu svih perifernih uređaja povezanih sa računarom, uključujući štampače, faksove, monitore i miš.

  • Dugme Mreža je uklonjeno iz „Start“ menija, ali ono se pojavljuje u oknu za navigaciju u programu Windows Explorer. Na dugme Mreža možete kliknuti da biste prikazali listu svih računara povezanih sa trenutnom mrežom.

  • Dugme Nedavne stavke je uklonjeno iz „Start“ menija, iako će se datoteke i programi koje ste nedavno otvarali i dalje automatski prikazivati na iskačućoj listi za „Start“ meni. Ako želite, takođe možete ponovo dodati dugme Nedavne stavke u „Start“ meni.

Možda ćete takođe primetiti da klasična opcija „Start“ menija koja je pružala izgled i funkcionalnost „Start“ menija prethodnih verzija operativnog sistema Windows više nije dostupna u operativnom sistemu Windows 7. Više informacija o dodavanju dugmadi u „Start“ meni i uklanjanju dugmadi iz njega potražite u članku Prilagođavanje „Start“ menija.