Šta je novo u vezi sa Windows 7 trakom zadataka?

U operativnom sistemu Windows 7traka zadataka je u potpunosti redizajnirana da bi vam pomogla u upravljanju i pristupu najvažnijim datotekama i programima.

Ikone trake zadataka

Ikone trake zadataka imaju novi izgled i obavljaju više radnji od jednostavnog prikazivanja pokrenutih programa.

U podrazumevanom prikazu svaki program se prikazuje kao jedinstvena, neoznačena ikona — čak i kada je otvoreno više stavki za neki program — radi čistog i nepretrpanog izgleda. Izgled trake zadataka možete prilagoditi da biste promenili izgled ikona i način njihovog grupisanja kada je otvoreno više stavki. Takođe možete odabrati da vidite pojedinačnu dugmad za svaku otvorenu datoteku. Više informacija potražite u odeljku Promena izgleda ikona na traci zadataka.

Takođe možete prerasporediti i organizovati ikone programa na traci zadataka, uključujući zakačene programe i pokrenute programe koji nisu zakačeni, kako bi bili raspoređeni onako kako vi to želite. Da biste promenili redosled ikona programa na traci zadataka, prevucite ikonu sa trenutnog položaja na drugi položaj na traci zadataka. Ikone programa možete preraspoređivati kad god to želite.

Pregled otvorenih prozora pomoću funkcije Aero Peek

Kada otvorite više prozora na radnoj površini, to ponekad može ometati prikaz odvojenih prozora i prebacivanje između njih.

Aero Peek možete koristiti da biste bacili pogled na druge otvorene prozore bez odlaska sa prozora na kojem trenutno radite. Postavite pokazivač miša na ikonu trake zadataka i pregledi sličica svih otvorenih prozora povezanih sa tom ikonom prikazaće se iznad trake zadataka. Ako želite da otvorite prozor koji pregledate, jednostavno kliknite na njegovu sličicu. Više informacija potražite u odeljku Pregled otvorene datoteke na radnoj površini pomoću funkcije Aero Peek.

Kačenje stavki

Kačenje programa na traku zadataka dopunjuje kačenje programa na „Start“ meni, kao u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows. Kada prikačite omiljeni program na traku zadataka, uvek ga možete videti tu i jednostavno mu pristupiti jednim klikom. Windows 7 takođe uključuje iskačuće liste, tako da pored pokretanja programa sa trake zadataka, sada možete pokrenuti omiljene i nedavne stavke iz tog programa jednostavnim klikom na tu istu ikonu.

Iskačuće liste su liste nedavno ili često otvaranih stavki kao što su datoteke, fascikle, zadaci ili Veb lokacije koje organizuje program koji koristite za njihovo otvaranje. Pored toga što pomoću iskačuće liste možete da otvorite nedavno korišćene stavke, možete i da zakačite omiljene stavke na iskačuću listu kako biste brzo mogli da dođete do stavki koje svakodnevno koristite.

Na traci zadataka iskačuće liste se prikazuju za programe koje ste zakačili na traku zadataka i za trenutno pokrenute programe. Iskačuću listu za program možete prikazati desnim klikom na ikonu trake zadataka ili prevlačenjem ikone na radnu površinu. Stavke na iskačućoj listi otvarate klikom na njih.

Sistemska traka poslova

Novi način upravljanja sistemskom trakom poslova na kraju trake zadataka znači da ćete dobijati manje obaveštenja, a ona koja dobijate prikupljaju se na jednom mestu u operativnom sistemu Windows.

Sistemska traka poslova ranije je ponekad postajala pretrpana ikonama. Sada možete odabrati ikone koje su vidljive u svakom trenutku. Ostale ikone možete zadržati pri ruci u oblasti viška, odakle im se može pristupiti jednim klikom miša. Više informacija o prilagođavanju sistemske trake poslova potražite u odeljku Promena izgleda ikona na sistemskoj traci poslova trake zadataka.

Centar aktivnosti je jedinstvena oblast koja prikuplja važna obaveštenja u vezi sa postavkama bezbednosti i održavanja. Te poruke možete pregledati kasnije ako ne želite da vas ometaju. Kada kliknete na ikonu „Centar aktivnosti“ Slika ikone „Centar aktivnosti“ i izaberete opciju Otvori Centar aktivnosti, videćete informacije o stvarima oko kojih je potrebno nešto da preduzmete i pronaći ćete korisne veze ka alatkama za rešavanje problema i drugim alatkama koje mogu pomoći u rešavanju problema. Više informacija potražite u odeljku Šta je Centar aktivnosti?

Prikazivanje radne površine

Dugme Prikaži radnu površinu je premešteno na drugi kraj trake zadataka nasuprot dugmetu Start, što olakšava klik ili postavljanje pokazivača na dugme bez slučajnog otvaranja „Start“ menija.

Slika dugmeta „Prikaži radnu površinu“ na traci zadataka
Prikazivanje dugmeta radne površine na traci zadataka

Pored klika na dugme Prikaži radnu površinu da biste došli do radne površine, možete privremeno prikazati ili baciti pogled na radnu površinu jednostavnim postavljanje pokazivača miša na dugme Prikaži radnu površinu bez kliktanja na njega. Kada postavite pokazivač na dugme Prikaži radnu površinu na kraju trake zadataka, svi otvoreni prozori će iščeznuti otkrivajući radnu površinu. Da biste ponovo prikazali prozore, pomerite pokazivač miša sa dugmeta Prikaži radnu površinu.

To može biti korisno za brzo prikazivanje gadžeta radne površine ili kada ne želite da umanjite sve otvorene prozore i da zatim morate da ih vratite u prethodno stanje. Više informacija potražite u odeljku Privremeni pregled radne površine pomoću funkcije Aero Peek.