Šta je novo u vezi sa Windows radnom površinom?

Nove funkcije na Windows radnoj površini olakšavaju organizovanje i upravljanje većim brojem prozora. Možete se jednostavno prebacivati između prozora kako biste mogli da se fokusirate na važne programe i datoteke. Druge nove funkcije pomažu u ostavljanju ličnog pečata na radnoj površini.

Kačenje

Funkciju za kačenje možete koristiti za raspoređivanje i promenu veličine prozora na radnoj površini jednostavnim pokretom miša. Pomoću funkcije za kačenje možete brzo poravnati prozore sa strane radne površine, razviti ih vertikalno preko cele visine ekrana ili ih povećati tako da u potpunosti ispunjavaju radnu površinu. Funkcija za kačenje može biti posebno korisna prilikom poređenja dva dokumenta, kopiranja ili premeštanja datoteka između prozora, povećavanja prozora na kojem trenutno radite ili razvijanja dugačkih dokumenata kako bi bili lakši za čitanje i zahtevali manje pomeranja.

Slika prozora koji je brzo uklopljen na polovinu radne površine
Prevucite prozor sa strane radne površine da biste ga razvili preko polovine ekrana.

Da biste koristili funkciju za kačenje, prevucite naslovnu traku otvorenog prozora sa strane radne površine da biste je poravnali ili je prevucite na vrh radne površine da biste povećali prozor. Da biste vertikalno razvili prozor pomoću funkcije za kačenje, prevucite gornju ivicu prozora na vrh radne površine. Za više informacija u pomoći i podršci potražite termin „kačenje“.

Shake

Pomoću funkcije Shake brzo možete umanjiti sve otvorene prozore na radnoj površini, izuzev prozora na koji želite da se usredsredite. Jednostavno kliknite na naslovnu traku prozora koji želite da ostavite otvoren i brzo prevucite (ili protresite) prozor napred-nazad i drugi otvoreni prozori će se umanjiti.

Slika opcije „Efekat Shake za umanjivanje prozora“
Trešenje prozora radi umanjivanja svih drugih prozora

Da biste vratili umanjene prozore u prethodno stanje, ponovo protresite otvoreni prozor. Više informacija potražite u članku Umanjivanje prozora na radnoj površini pomoću funkcije Aero Shake.

Peek

Funkcije Peek možete koristiti da biste brzo pregledali radnu površinu ne umanjujući sve prozore ili da biste pregledali neki otvoreni prozor postavljanjem pokazivača na njegovo dugme na traci zadataka.

Prikaži sve

Brzi prikaz radne površine

Dugme Prikaži radnu površinu premešteno je na suprotni kraj trake zadataka u odnosu na dugme Start što olakšava klik ili postavljanje pokazivača na ovo dugme, a da se pri tom slučajno ne otvori „Start“ meni.

Pored toga što na dugme Prikaži radnu površinu možete kliknuti da biste videli radnu površinu, možete je privremeno prikazati ili u nju zaviriti tako što ćete postaviti pokazivač na dugme Prikaži radnu površinu. Kada postavite pokazivač na dugme Prikaži radnu površinu na kraju trake zadataka, svi otvoreni prozori nestaju i prikazuje se radna površina. Da biste ponovo prikazali prozore, pomerite pokazivač miša sa dugmeta Prikaži radnu površinu.

Slika prozora na radnoj površini koji je privremeno umanjen
Brzi prikaz radne površine pomoću funkcije Peek

To može biti korisno za brzo prikazivanje gadžeta radne površine ili kada ne želite da umanjite sve otvorene prozore i da zatim morate da ih vratite u prethodno stanje. Više informacija potražite u članku Privremeni pregled radne površine pomoću funkcije Aero Peek.

Brzi prikaz otvorene datoteke na radnoj površini

Funkciju Peek možete koristiti i da biste brzo pregledali druge otvorene prozore, a da pri tom ne kliknete izvan prozora u kojem trenutno radite.

Slika radne površine na kojoj je naglašen samo jedan otvoreni prozor
Brzi prikaz otvorenih prozora pomoću sličica na traci zadataka

Na traci zadataka postavite pokazivač na dugme programa u kojem su otvorene datoteke. Pregledi sličica svih otvorenih datoteka povezanih sa tim programom prikazuju se iznad trake zadataka. Na sličicu možete postaviti pokazivač da biste pregledali sadržaj tog prozora, a svi ostali otvoreni prozori na radnoj površini će nestati i biće prikazan samo prozor koji upravo pregledate. Da biste otvorili prozor koji pregledate, kliknite na sličicu. Više informacija potražite u članku Pregled otvorenog prozora na radnoj površini pomoću funkcije Aero Peek.

Gadžeti

Windows bočna traka nije uključena u ovu verziju operativnog sistema Windows. Umesto toga, gadžete možete prikazati na bilo kom mestu na radnoj površini i pomoću funkcije Peek privremeno prikazati gadžete radne površine ne umanjujući ili zatvarajući prozore u kojima radite.

Slika gadžeta na radnoj površini
Gadžeti na radnoj površini

Za više informacija o korišćenju gadžeta na radnoj površini u pomoći i podršci potražite termin „gadžeti“.

Pozadina radne površine

Pozadina radne površine više ne mora da bude jedna slika. U operativnom sistemu Windows 7 umesto toga možete da prikazujete projekciju slajdova sa slikama. Neke Windows teme uključuju projekciju slajdova ili možete kreirati sopstvenu projekciju slajdova od lične kolekcije slika. Više informacija o podešavanju projekcije slajdova u pozadini potražite u članku Kreiranje projekcije slajdova kao pozadine radne površine.

Napomene

  • Nisu sve funkcije radne površine dostupne u svim izdanjima operativnog sistema Windows 7. Na primer, Peek, Shake i projekcije slajdova u pozadini nisu uključeni u Windows 7 Home Basic ili Windows 7 Starter. Da biste saznali koje izdanje operativnog sistema Windows 7 imate na računaru, na kontrolnoj tabli izaberite stavku „Sistem“. Da biste saznali više o Aero efektima i funkcijama podržanim u operativnim sistemima Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional i Windows 7 Ultimate, pogledajte članak Šta je to Aero utisak pri radu s računarom?

    Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

  • „Start“ meni i traka zadataka su takođe redizajnirani da bi istakli neke nove funkcije. Više informacija potražite u člancima Šta je novo u vezi sa „Start“ menijem? i Šta je novo u vezi sa Windows 7 trakom zadataka?