Koje su prednosti povezivanja ID-ova na mreži sa Windows korisničkim nalogom?

Ako imate nalog na mreži, kao što je nalog e-pošte, možete ga povezati sa Windows korisničkim nalogom. Povezivanje ovih naloga obezbeđuje sledeće prednosti:

 • Osobe mogu deliti datoteke sa vama u matičnoj grupi koristeći vaš ID na mreži, a ne moraju da kreiraju Windows korisnički nalog za vas na svom računaru.

 • Možete koristiti ID na mreži za pristupanje informacijama na drugim računarima na mreži, kao što je pristupanje datotekama na kućnom računaru sa računara na poslu.

Proces povezivanja naloga sastoji se iz dva dela. Prvo treba da dodate dobavljača ID-ova na mreži, a zatim treba da povežete ID na mreži sa Windows korisničkim nalogom.

Napomene

 • Da biste koristili ovu funkciju, računari koje želite da koristite za deljenje datoteka moraju biti deo matične grupe. Za više informacija o matičnim grupama, u okviru opcije „Pomoć i podrška“ potražite termin „matična grupa“.

 • Povezivanje ID-a na mreži sa Windows korisničkim nalogom nije uključeno u Windows Server 2008 R2.

Dodavanje dobavljača ID-ova na mreži

 1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Korisnički nalozi i porodična bezbednost (ili izabrati stavku Korisnički nalozi ako ste povezani sa mrežnim domenom), a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.

 2. Izaberite stavku Povezivanje ID-ova na mreži.

 3. Kliknite na vezu Dodajte dobavljača ID-ova na mreži.

 4. Kliknite na svog dobavljača ID-ova na mreži i pratite uputstva.

Povezivanje ID-a na mreži sa Windows korisničkim nalogom

 1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Korisnički nalozi i porodična bezbednost (ili izabrati stavku Korisnički nalozi ako ste povezani sa mrežnim domenom), a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.

 2. Izaberite stavku Povezivanje ID-ova na mreži.

 3. Pored dobavljača ID-ova na mreži sa kojim želite da povežete svoj korisnički nalog, kliknite na vezu Poveži ID na mreži.

 4. Otkucajte korisničko ime i lozinku ID-a na mreži, kliknite na dugme Prijavi se, a zatim kliknite na dugme U redu.

Više informacija o deljenju datoteka potražite u odeljku Deljenje datoteka sa drugom osobom.