Kada treba imati poverenja u Veb lokaciju

Kako ćete znati kada treba imati poverenja u Veb lokaciju delimično zavisi od toga ko je objavio Veb lokaciju, kakve informacije oni žele i šta vi želite od lokacije. Ako niste sigurni da li bi trebalo da imate poverenja u Veb lokaciju, razmislite o ovim pitanjima:

Prikaži sve

Da li se nalazite na bezbednoj lokaciji?

Ako se nalazite na Veb lokaciji sa bezbednom vezom, moći ćete da identifikujete Veb lokaciju putem certifikata lokacije. Bezbedna ili šifrovana adresa Veb lokacije će počinjati oznakom HTTPS, a ne HTTP, a u pregledaču možete videti ikonu katanca koja označava da je Veb lokacija bezbedna. Bezbedne veze koriste certifikate za identifikovanje Veb lokacije i šifrovanje vaše veze tako da će hakerima biti teže da je vide. Više informacija o bezbednim Veb lokacijama potražite na Windows Veb lokaciji i potražite temu „transakcija bezbedna“.

Zavisno od tipa certifikata koji Veb lokacija ima, možete videti adresu Veb lokacije ili adresu preduzeća kojem je certifikat izdat. Certifikati sa proširenom proverom valjanosti (EV) će u pojedinim pregledačima promeniti boju trake adresa u zelenu i sadržaće potvrđeno ime i adresu vlasnika Veb lokacije. Certifikati bez proširene provere valjanosti prikazaće adresu Veb lokacije ili domen lokacije. Ako bezbednosni izveštaj prikazuje samo adresu Veb lokacije, uverite se da je to adresa koju ste želeli da posetite. Phishing ili lažne Veb lokacije često koriste slična imena Veb lokacija da bi posetioci pomislili da se nalaze na pouzdanim lokacijama. Više informacija potražite na Windows Veb lokaciji i potražite temu „phishing“.

Certifikate izdaju preduzeća poznata pod imenom autoriteti certifikata. Windows sadrži listu najčešćih autoriteta certifikata. Ako Windows ne prepoznaje izdavača certifikata, pojaviće se poruka upozorenja. Međutim, Windows može da se konfiguriše tako da sve autoritete certifikata smatra pouzdanima, tako da ne bi trebalo da se oslanjate samo na primanje poruka upozorenja kada je Veb lokacija potencijalno lažna.

Da li je Veb lokaciju certifikovala organizacija za poverenje na Internetu?

Organizacija za poverenje na Internetu je preduzeće koje potvrđuje da Veb lokacija ima uredbu o privatnosti (objavljeno obaveštenje o tome kako se koriste vaši lični podaci) i da vam Veb lokacija omogućava da izaberete kako će se koristiti vaši podaci. Veb lokacije koje su odobrene od strane organizacija za poverenje na Internetu mogu prikazivati pečate certifikacije privatnosti, obično negde na matičnoj stranici ili obrascima za porudžbine. Ti pečati ipak ne garantuju pouzdanost Veb lokacije. Oni samo označavaju da je Veb lokacija usaglašena sa uslovima koji su prihvatljivi za organizaciju za poverenje na Internetu. Osim toga, neke beskrupulozne Veb lokacije mogu prikazivati lažne logotipe pouzdanosti. Ako niste sigurni da li je logotip pouzdanosti legalan, kontaktirajte organizaciju za poverenje da biste videli da li je Veb lokacija registrovana kod njih.

Da biste saznali više o tim organizacijama za poverenje, možete posetiti Veb lokacije TRUSTe, BBB Online ili WebTrust.

Da li je Veb lokacija u vlasništvu preduzeća ili organizacije koji su vam dobro poznati?

Na primer, ako kupite robu u nekoj prodavnici i steknete pozitivno iskustvo, možda ćete želeti da pokušate i nabavku na Veb lokaciji te prodavnice. Ipak, iako imate poverenja u preduzeće, uvek pročitajte uredbu o privatnosti ili uredbu o uslovima korišćenja Veb lokacije. Ponekad je Veb lokacija preduzeća nezavisna u odnosu na prodavnice i može imati različite uslove privatnosti. Potražite uslove sa kojima se ne slažete kao što su zahtevi za prihvatanje ponuda putem e-pošte ili reklama sa Veb lokacije ili zahtevi da se vaši podaci dele sa partnerima preduzeća. Ako vam ne odgovaraju uslovi ili ponašanje (na primer, ne želite da budete praćeni ili da gledate reklame), nemojte koristiti lokaciju.

Da li Veb lokacija od vas zahteva lične podatke?

Ako se od vas zahtevaju lični podaci, kao što su brojevi kreditnih kartica ili bankovne informacije, unesite ih samo ako postoji dovoljno dobar razlog da to učinite. Takođe se uverite da postoji bezbednosni obrazac o unosu za zapisivanje informacija. Potražite poruku u kojoj piše da će informacije biti šifrovane i proverite da li postoji ikona katanca ili se uverite da Veb adresa počinje sa HTTPS:// (nemojte unositi poverljive informacije ako na traci adresa nema ikone katanca). Pokušajte da saznate i smernice Veb lokacije o skladištenju informacija: Da li se broj vaše kreditne kartice arhivira? Da li imaju partnere sa kojima dele informacije? Trebalo bi da budete sigurni da će lokacija vaše podatke koristiti na odgovarajući i bezbedan način pre nego što ih unesete.

Da li postoji mogućnost da se putem telefona ili pošte kontaktira neko sa Veb lokacije za prodaju?

Da li imaju telefonski broj na koji ih možete pozvati ukoliko imate neki problem ili ga koristiti za poručivanje? Da li se na Veb lokaciji navodi adresa? Da li postoje objavljene smernice o povraćaju sa prihvatljivim uslovima? Ako lokacija ne navodi telefonski broj ili adresu, pokušajte da stupite u kontakt sa preduzećem putem e-pošte da biste došli do tih informacija.

Ako ne prepoznajete lokaciju, posedujete li neke druge informacije koje vam mogu pomoći u donošenju odluke?

Ako vam Veb lokacija nije poznata ili nema pečat certifikata privatnosti, to ne mora nužno da znači da ta lokacija nije poverljiva. Raspitajte se o lokaciji kod pouzdanih prijatelja i kolega. Potražite reference za lokaciju na Internetu da biste videli da li neki izvor, kao što je časopis ili preduzeće u koje imate poverenja, upućuje na nju. Pročitajte uredbu o privatnosti Veb lokacije ili druge objave (ali imajte na umu da lokacija ne mora nužno da ih se pridržava).

Pod sledećim okolnostima postoji mogućnost da Veb lokacija nije pouzdana:

  • Lokacija vam je preporučena putem e-poruke koju vam je poslao neko koga ne poznajete.

  • Lokacija nudi neprijatne sadržaje, kao što je pornografija ili nelegalni materijal.

  • Ponude na lokaciji se čine previše dobre da bi bile istinite i tako nagoveštavaju moguću prevaru ili prodaju nelegalnih ili piratskih proizvoda.

  • Lokacija vas je privukla putem šeme namami, pa promeni u okviru koje proizvod ili usluga nisu ono što ste očekivali.

  • Od vas se zahteva kreditna kartica kao potvrda identiteta ili lični podaci koji po svoj prilici nisu neophodni.

  • Od vas se zahteva da unesete broj kreditne kartice bez dokaza da je transakcija bezbedna.