Gde se nalaze moje datoteke i fascikle posle nadogradnje sa operativnog sistema Windows XP ili Windows Vista?

Ako ste nedavno nadogradili računar na Windows 7 sa prethodne verzije operativnog sistema Windows i imate problema sa pronalaženjem datoteka iz prethodne verzije operativnog sistema Windows, u zavisnosti od načina na koji ste izvršili nadogradnju računara možda ćete i dalje moći da pristupite svojim starim datotekama.

Prikaži sve

Gde se nalaze moje datoteke posle nadogradnje?

To zavisi od načina na koji ste izvršili nadogradnju računara na Windows 7. Koristite sledeću tabelu da biste utvrdili gde bi vaše datoteke mogle da se nalaze.

Ako ste izvršili nadogradnju sa
I tokom instalacije ste odabrali ovu opciju
Datoteke se nalaze

Windows Vista

Nadogradnja

Na istim opštim lokacijama na kojima su se nalazile i pre nadogradnje.

Windows XP ili Windows Vista

Prilagođeno, bez ponovnog formatiranja disk jedinice ili particije

Uskladištene u fascikli koja se zove Windows.old. Da biste saznali kako da pristupite datotekama u fascikli „Windows.old“, pogledajte dolenavedeni odeljak „Kako da preuzmem datoteke iz fascikle „Windows.old“?“.

Windows XP ili Windows Vista

Prilagođeno, sa ponovnim formatiranjem disk jedinice ili particije

Izbrisano. Kada ponovo formatirate disk jedinicu ili particiju, sve informacije se brišu i nije ih moguće oporaviti.

Kako da preuzmem datoteke iz fascikle „Windows.old“?

Ako ste nadogradili računar sa operativnog sistema Windows XP ili Windows Vista i tokom instalacije niste ponovo formatirali čvrsti disk, trebalo bi da možete da preuzmete datoteke iz fascikle „Windows.old“.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite stavku Računar.
 2. Kliknite dvaput na disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows (to je obično disk jedinica C:).

 3. Kliknite dvaput na fasciklu Windows.old.

 4. Kliknite dvaput na fasciklu Korisnici.

 5. Kliknite dvaput na svoje korisničko ime.

 6. Otvorite fascikle koje sadrže datoteke koje želite da preuzmete. Na primer, da biste preuzeli datoteke iz fascikle „Dokumenti“, kliknite dvaput na stavku Dokumenti.

 7. Željene datoteke iz svake fascikle kopirajte i nalepite u fasciklu u operativnom sistemu Windows 7.

  Na primer, ako želite da preuzmete ceo sadržaj fascikle „Dokumenti“, kopirajte sve datoteke i fascikle, a zatim ih nalepite u biblioteku „Dokumenti“ u operativnom sistemu Windows 7.

 8. Ponovite korake 5-7 za svaki korisnički nalog na računaru.

Napomene

 • Preporučujemo da pre nadogradnje računara napravite rezervnu kopiju datoteka na spoljnoj lokaciji, naročito ako na računaru imate šifrovane datoteke. Više informacija potražite u članku Pravljenje rezervne kopije datoteka.

 • Kada budete sigurni da ste preuzeli sve što vam je potrebno iz fascikle „Windows.old“, možete je izbrisati kako biste povratili prostor na računaru. Više informacija potražite u članku Kako da uklonim fasciklu „Windows.old“?

Gde se nalaze uobičajene fascikle u operativnom sistemu Windows 7?

Uopšteno, Windows 7 ima strukturu fascikli sličnu operativnom sistemu Windows Vista. Međutim, primetićete izvesne razlike. Na primer, većini datoteka ćete pristupati pomoću biblioteka umesto putem fascikli. Biblioteke prikupljaju datoteke sa različitih lokacija i prikazuju ih sve na jednom mestu. Više informacija o bibliotekama potražite u članku Rad sa bibliotekama.

Sa druge strane, struktura fascikli u operativnom sistemu Windows XP veoma se razlikuje od strukture fascikli u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7. Koristite sledeću tabelu da biste uporedili imena uobičajenih fascikli i putanje do njih u sve tri verzije operativnog sistema Windows.

Ime fascikle (i putanja do nje) u operativnom sistemu Windows XP
Ime fascikle (i putanja do nje) u operativnom sistemu Windows Vista
Ime fascikle (i putanja do nje) u operativnom sistemu Windows 7

Dokumenti i postavke (C:\Dokumenti i postavke)

Korisnici (C:\Korisnici)

Korisnici (C:\Korisnici)

Moji dokumenti (C:\Dokumenti i postavke\korisničko ime\Moji dokumenti)

Dokumenti (C:\Korisnici\korisničko ime\Dokumenti)

Moji dokumenti (C:\Korisnici\korisničko ime\Dokumenti)

Moje slike (C:\Dokumenti i postavke\korisničko ime\Moji dokumenti\Moje slike)

Slike (C:\Korisnici\korisničko ime\Slike)

Moje slike (C:\Korisnici\korisničko ime\Slike)

Moja muzika (C:\Dokumenti i postavke\korisničko ime\Moji dokumenti\Moja muzika)

Muzika (C:\Korisnici\korisničko ime\Muzika)

Moja muzika (C:\Korisnici\korisničko ime\Muzika)

Moji video zapisi (C:\Dokumenti i postavke\korisničko ime\Moji dokumenti\Moji video zapisi)

Video zapisi (C:\Korisnici\korisničko ime\Video zapisi)

Moji video zapisi (C:\Korisnici\korisničko ime\Video zapisi)

Radna površina (C:\Dokumenti i postavke\korisničko ime\Radna površina)

Radna površina (C:\Korisnici\korisničko ime\Radna površina)

Radna površina (C:\Korisnici\korisničko ime\Radna površina)

Local Settings (C:\Dokumenti i postavke\korisničko ime\Local Settings)

Local (C:\Korisnici\korisničko ime\AppData\Local)

Local (C:\Korisnici\korisničko ime\AppData\Local)

Napomena

 • Fascikla „Local“ u operativnom sistemu Windows 7 sadrži programske datoteke kojima nema potrebe redovno da pristupate i podrazumevano je skrivena. Da biste saznali kako je učinite vidljivom, pogledajte članak Prikaz sakrivenih datoteka.