Format diska koji treba da koristite zavisi od računara i uređaja u kojem planirate da koristite disk posle narezivanja. Za više informacija o narezivanju CD-a ili DVD-a u operativnom sistemu Windows pogledajte odeljak Narezivanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Explorer.

Sledeći odeljci objašnjavaju kako da odredite koji format treba da odaberete prilikom korišćenja programa Windows Explorer za narezivanje diska sa podacima (tip diska koji je koristan za skladištenje, arhiviranje i deljenje datoteka između različitih računara i uređaja). Ako želite da kreirate druge tipove diskova kao što su DVD-Video disk (za reprodukovanje u običnom DVD plejeru) ili audio CD (za reprodukovanje u običnom CD plejeru), treba da koristite drugi program ili funkciju operativnog sistema Windows.

Izbor diska i formata koji odgovara vašim potrebama

U sledećoj tabeli pronađite primer koji najbolje opisuje vašu situaciju. Zatim ubacite preporučeni disk i odaberite odgovarajući format diska prilikom pripreme diska za narezivanje.

Tip upisivog diska koji treba da odaberete zavisi od nekoliko faktora kao što su:

 • Tipovi upisivih diskova koji rade sa vašim pisačem diskova.

 • Disk jedinica na računaru ili uređaju u kojoj planirate da koristite disk nakon narezivanja i tipovi upisivih diskova koje računar ili uređaj mogu da čitaju.

 • Ukupna veličina svih datoteka koje planirate da narežete na disk.

  Običan upisivi CD može da sadrži oko 650-700 megabajta (MB), dok običan upisivi DVD od oko 4.7 gigabajta (GB) može da sadrži šest puta više od toga. Međutim, ukupna količina prostora na disku koju možete da koristite za narezivanje datoteka na disk je manja od količine koja se navodi na samom disku. To je zato što se kapacitet diska izračunava drugačije kada se koristi na računaru. Na primer, običan DVD-R koji navodi kapacitet diska od 4.7 GB može da uskladišti samo oko 4.37 GB podataka na disku.

Sledeća tabela opisuje različite scenarije za narezivanje CD-a ili DVD-a i pruža savete oko toga koji format treba koristiti.

Da biste Koristite sledeće
Da biste

Narezivanje bilo kog tipa datoteke i korišćenje diska na računaru sa sistemom Windows XP ili novijom verzijom.

Koristite sledeće

Disk: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW ili DVD-RAM

Format:‌ Live sistem datoteka

Da biste

Narezivanje bilo kog tipa datoteke i korišćenje diska na bilo kom računaru, uključujući verzije sistema Windows starije od verzije Windows XP

Koristite sledeće

Disk: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW ili DVD-RAM

Format: Mastered

Da biste

Narezivanje bilo kog tipa datoteke i korišćenje diska na računaru sa sistemom Windows Vista ili novijom verzijom.

Koristite sledeće

Disk: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R ili BD-RE

Format:‌ Live sistem datoteka ili Mastered

Da biste

Narezivanje muzike ili slika i korišćenje diska u običnim CD, DVD ili Blu-ray disk plejerima koji mogu da reprodukuju MP3 datoteke i digitalne slike.

Koristite sledeće

Disk: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW ili DVD+RW

Format: Mastered

Da biste

Narezivanje muzike i slika i korišćenje diska na bilo kom računaru, uključujući verzije sistema Windows starije od verzije Windows XP

Koristite sledeće

Disk: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW ili DVD+RW

Format: Mastered

Da biste

Mogućnost dodavanja i brisanja datoteka više puta (kao što možete sa USB fleš diskom) i korišćenje diska u računaru koji radi pod sistemom Windows XP ili novijom verzijom.

Koristite sledeće

Disk: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW ili DVD-RAM

Format: Live sistem datoteka

Da biste

Mogućnost dodavanja i brisanja datoteka više puta (kao što možete sa USB fleš diskom) i korišćenje diska u računaru koji radi pod sistemom Windows 7.

Koristite sledeće

Disk: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R ili BD-RE

Format: Live sistem datoteka

Da biste

Ostavite disk u pisaču računara i kopirajte datoteke na njega kada vam bude potrebno, npr. za redovno pravljenje rezervnih kopija.

Koristite sledeće

Disk: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R ili BD-RE

Format: Live sistem datoteka

Razumevanje razlike između formata diska Live sistema datoteka i Mastered

Prilikom izbora formata diska treba razumeti razlike među diskovima kako biste mogli da izaberete pravi format za disk koji ćete narezati. Diskovi koji koriste format Live sistem datoteka su često prikladniji zato što možete da kopirate izabrane datoteke odmah i koliko god puta želite, kao što možete sa USB fleš diskom. Diskovi sa formatom Live sistem datoteka ne mogu da se koriste u svim računarima ili CD DVD ili Blu-Ray disk plejerima. Koristite ovaj vodič da biste razumeli razliku između diskova sa formatom Live sistema datoteka i Mastered diskova:

Diskovi formatirani pomoću opcije Live sistem datoteka:

 • Imaju ovo ime opcije u dijalogu Narezivanje diska: Kao USB fleš disk.

 • Radi kao USB fleš disk, što znači da odmah možete kopirati datoteke na disk bez potrebe da ih kasnije narezujete u odvojenom koraku.

 • Daje vam opciju da izbrišete jednu datoteku, više datoteka ili sve datoteke. Za više informacija o brisanju datoteka sa diska pogledajte odeljak Brisanje CD-a ili DVD-a.

 • Prikladni su ako želite da sačuvate disk u pisaču CD-a, DVD-a ili Blu-Ray diskova i kopirate datoteke kada god to bude potrebno.

 • Kompatibilni su samo sa operativnim sistemom Windows XP i novijim verzijama operativnog sistema Windows.

 • Nisu prazni kada ih formatirate.

Diskovi formatirani pomoću opcije Mastered:

 • Imaju ovo ime opcije u dijalogu Narezivanje diska: Sa CD/DVD plejerom.

 • Nemojte odmah kopirati datoteke; treba da sakupite celu kolekciju datoteka koje želite da kopirate na disk i da ih sve odjednom narežete.

 • Ne daju vam opciju da izbrišete pojedinačne datoteke. Sve datoteke na disku će biti izbrisane. Za više informacija o brisanju datoteka sa diska pogledajte odeljak Brisanje CD-a ili DVD-a.

 • Pogodni su za narezivanje velike kolekcije datoteka, kao što je muzički CD.

 • Kompatibilni su sa drugim računarima i potrošačkim elektronskim uređajima kao što su CD plejeri, DVD plejeri i Blu-Ray disk plejeri.

Zašto postoje različite verzije formata Live sistem datoteka?

Svaka verzija formata Live sistem datoteka je kompatibilna sa drugim operativnim sistemom. Možda ćete morati da izaberete drugu verziju Live sistema datoteka, u zavisnosti od toga na kom računaru nameravate da koristite disk. Međutim, ako planirate da koristite disk na novijoj verziji operativnog sistema Windows, ne bi trebalo da menjate verziju Live sistema datoteka koju koristite. Ako je potrebno da napravite diskove koji su kompatibilni sa ranijim verzijama operativnog sistema Windows, koristite sledeću tabelu da biste izabrali odgovarajuću verziju Live sistema datoteka:

U sledećoj tabeli su opisane verzije Live sistema datoteka i njihove odgovarajuće upotrebe.

Verzija Live sistema datoteka (UDF) Najbolje za
Verzija Live sistema datoteka (UDF)

1.50

Najbolje za

Ova verzija je kompatibilna sa operativnim sistemom Windows 2000 (i novijom verzijom) i Windows Server 2003 (i novijom verzijom). Možda neće biti kompatibilan sa računarima koji rade pod sistemom Windows 98.

Verzija Live sistema datoteka (UDF)

2.00

Najbolje za

Ova verzija je kompatibilna sa operativnim sistemom Windows XP (i novijom verzijom) i Windows Server 2003 (i novijom verzijom). Možda neće biti kompatibilan sa računarima koji rade pod sistemom Windows 98 i Windows 2000.

Verzija Live sistema datoteka (UDF)

2.01

Najbolje za

Ovo je podrazumevana verzija koja je kompatibilna sa operativnim sistemom Windows XP (i novijom verzijom) i Windows Server 2003 (i novijom verzijom). Možda neće biti kompatibilan sa računarima koji rade pod sistemom Windows 98 i Windows 2000.

Verzija Live sistema datoteka (UDF)

2.50

Najbolje za

Ova verzija je dizajnirana za operativni sistem Windows Vista (i noviju verziju). Možda neće biti kompatibilan sa ranijim verzijama operativnog sistema Windows.

Za informacije o formatiranju diska pogledajte odeljak Formatiranje CD-a ili DVD-a.

Koje su razlike između raznih vrsta CD i DVD diskova?

Sledeća tabela opisuje različite vrste CD-ova i DVD-ova i pruža informacije o njihovom odgovarajućem korišćenju.

Disk Opšte informacije Kapacitet Kompatibilnost
Disk

CD-ROM

Opšte informacije

Poznat kao disk samo za čitanje, obično se koristi za skladištenje komercijalnih programa i podataka. Na CD-ROM se ne mogu dodavati ili brisati informacije.

Kapacitet

650 MB

Kompatibilnost

Izuzetno kompatibilan sa većinom računara i uređaja.

Disk

CD-R

Opšte informacije

Na CD-R disk datoteke se mogu narezivati više puta (svako narezivanje se naziva sesija), ali se ne mogu brisati sa Mastered diska. Svako narezivanje je trajno.

Kapacitet

650 MB

700 MB

Kompatibilnost

Morate zatvoriti sesiju da bi drugi računar mogao da pročita ovaj disk. Izuzetno kompatibilan sa većinom računara i uređaja.

Disk

CD-RW

Opšte informacije

Na CD-RW možete narezivati datoteke više puta. Možete takođe da izbrišete nepotrebne datoteke da biste oslobodili prostor i dodali nove. CD-RW se može narezivati i brisati više puta.

Kapacitet

650 MB

Kompatibilnost

Kompatibilan sa mnogim računarima i uređajima.

Disk

DVD-ROM

Opšte informacije

Poznat kao disk samo za čitanje, obično se koristi za skladištenje komercijalnih programa i podataka. Na DVD-ROM se ne mogu dodavati podaci niti se sa njega podaci mogu brisati.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilnost

Izuzetno kompatibilan sa većinom računara i uređaja.

Disk

DVD-R

Opšte informacije

Na DVD-R datoteke se mogu narezivati više puta (svako narezivanje se naziva sesija), ali se ne mogu brisati sa diska. Svako narezivanje je trajno.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilnost

Morate zatvoriti sesiju da bi drugi računar mogao da pročita disk. Visoko kompatibilan sa većinom računara i uređaja.

Disk

DVD+R

Opšte informacije

Na DVD+R datoteke se mogu narezivati više puta (svako narezivanje se naziva sesija), ali se ne mogu brisati sa diska. Svako narezivanje je trajno.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilnost

Morate zatvoriti sesiju da bi drugi računar mogao da pročita disk. Kompatibilan sa većinom računara i uređaja.

Disk

DVD-RW

Opšte informacije

Na DVD-RW datoteke se mogu narezivati više puta (svako narezivanje se naziva sesija). Možete takođe da izbrišete nepotrebne datoteke da biste oslobodili prostor i dodali nove. DVD-RW se može narezivati i brisati više puta.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilnost

Ne treba da zatvarate sesiju da biste čitali disk u drugom računaru. Kompatibilan sa mnogim računarima i uređajima.

Disk

DVD+RW

Opšte informacije

Na DVD+RW datoteke se mogu narezivati više puta (svako narezivanje se naziva sesija). Možete takođe da izbrišete nepotrebne datoteke da biste oslobodili prostor i dodali nove. DVD+RW se može narezivati i brisati više puta.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilnost

Ne treba da zatvarate sesiju da biste čitali disk u drugom računaru. Kompatibilan sa mnogim računarima i uređajima.

Disk

DVD-RAM

Opšte informacije

Na DVD-RAM možete više puta narezivati datoteke. Možete takođe da izbrišete nepotrebne datoteke da biste oslobodili prostor i dodali nove. DVD-RAM se može narezivati i brisati više puta.

Kapacitet

2,6 GB

4,7 GB

5,2 GB

9,4 GB

Kompatibilnost

DVD-RAM diskovi obično mogu da se koriste samo u DVD-RAM disk jedinicama i možda ih ne mogu čitati DVD plejeri i drugi uređaji.

Disk

DVD-R DL

Opšte informacije

Na DVD-R DL disk datoteke se mogu narezivati više puta (svako narezivanje se naziva sesija), ali se ne mogu brisati sa Mastered diska. Svako narezivanje je trajno.

Kapacitet

8,5 GB

Kompatibilnost

Morate zatvoriti sesiju da biste čitali disk u drugom računaru. Kompatibilan sa nekim računarima i mnogim novijim DVD plejerima.

Disk

DVD+R DL

Opšte informacije

Na DVD+R DL disk datoteke se mogu narezivati više puta (svako narezivanje se naziva sesija), ali se ne mogu brisati sa Mastered diska. Svako narezivanje je trajno.

Kapacitet

8,5 GB

Kompatibilnost

Morate zatvoriti sesiju da biste čitali disk u drugom računaru. Kompatibilan sa nekim računarima i mnogim novijim DVD plejerima.

Disk

BD-R

Opšte informacije

Na BD-R disk datoteke se mogu narezivati jednom (u jednoj sesiji), ali se ne mogu brisati sa diska. Svako narezivanje je trajno.

Kapacitet

25 GB

Kompatibilnost

Morate zatvoriti sesiju da biste čitali disk u drugom računaru. Kompatibilan sa računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7.

Disk

BD-R DL

Opšte informacije

Na BD-R DL disk datoteke se mogu narezivati jednom (u jednoj sesiji), ali se ne mogu brisati sa diska. Svako narezivanje je trajno.

Kapacitet

50 GB

Kompatibilnost

Morate zatvoriti sesiju da biste čitali disk u drugom računaru. Kompatibilan sa računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7.

Disk

BD-RE

Opšte informacije

Na BD-RE disk datoteke se mogu narezivati više puta (svako narezivanje se naziva sesija). Možete takođe izbrisati neželjene datoteke sa diska da biste oslobodili prostor i dodali još datoteka. BD-RE disk se može narezivati i brisati više puta.

Kapacitet

25 GB

Kompatibilnost

Ne treba da zatvarate sesiju da biste čitali disk u drugom računaru. Kompatibilan sa računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7.

Disk

BD-RE DL

Opšte informacije

Na BD-RE DL disk datoteke se mogu narezivati više puta (svako narezivanje se naziva sesija). Možete takođe izbrisati neželjene datoteke sa diska da biste oslobodili prostor i dodali još datoteka. BD-RE DL disk se može narezivati i brisati više puta.

Kapacitet

50 GB

Kompatibilnost

Ne treba da zatvarate sesiju da biste čitali disk u drugom računaru. Kompatibilan sa računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7.

Za više informacija o podešavanju opcija za zatvaranje sesije nakon izbacivanja diska pogledajte odeljak Zatvaranje ili dovršavanje CD-a ili DVD-a.

Napomena

 • Da bi drugi računar mogao da čita Blu-Ray disk, on mora imati pisač Blu-Ray diskova. Da bi drugi računar mogao da čita DVD disk, on mora imati DVD ili Blu-Ray disk jedinicu. CD-ovi se mogu koristiti u CD i DVD disk jedinicama i u većini (ali ne u svim) Blu-ray disk jedinicama.