Zašto dobijam greške o virtuelizaciji uz pomoć hardvera (HAV) kada pokušam da koristim Windows XP režim i Windows Virtual PC?

Važno

  • Posle 8. aprila 2014. godine tehnička podrška za Windows XP i Windows XP režim više neće biti dostupna, uključujući ispravke koje štite vaš računar. To znači, ukoliko nastavite da koristite Windows XP ili koristite Windows XP režim na Windows 7 računaru nakon što se podrška okonča, vaš računar može da postane ranjiviji na bezbednosne rizike i viruse. Stoga, da biste održali bezbednost Windows 7 računara nakon završetka podrške, preporučuje se da koristite samo Windows XP režim ako računar nema vezu sa internetom. Saznajte više o Windows XP završetku podrške

Ako pokušavate da koristite Windows XP režim i Windows Virtual PC na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 7, možda ćete videti neku od sledećih poruka o greškama sa obaveštenjem da računar ne podržava virtuelizaciju uz pomoć hardvera (HAV):

  • Nije moguće pokrenuti Windows Virtual PC zato što je onemogućena virtuelizacija uz pomoć hardvera.

  • Nije moguće pokrenuti Windows Virtual PC matični proces. Za više detalja pogledajte evidenciju događaja sistema.

  • Nije moguće pokrenuti Windows Virtual PC zato što ovaj računar ne podržava virtuelizaciju uz pomoć hardvera.

Dostupna je ispravka za uklanjanje HAV zahteva za korišćenje Windows XP režima i funkcije Windows Virtual PC u operativnom sistemu Windows 7.

Napomene

  • Trebalo bi da instalirate samo ovu ispravku ako vaš računar ne podržava HAV. Da biste saznali kako, posetite veb lokaciju Windows XP i Windows Virtual PC podrška, a zatim preuzmite i pokrenite alatku za otkrivanje virtuelizacije uz pomoć hardvera.

  • Ova ispravka se odnosi na Windows XP režim i Windows Virtual PC (i druge virtuelne mašine koje rade pod operativnim sistemom Windows XP sa servisnim paketom 3) na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 7. Nemojte koristiti ovu ispravku ako vaš računar radi pod nekom drugom kombinacijom operativnih sistema.

Ispravku možete preuzeti i instalirati sa mreže na lokaciji Microsoft Download Center:

Ako vaš računar podržava virtuelizaciju uz pomoć hardvera (HAV), ali je ona isključena, preporučujemo vam da je uključite u BIOS-u računara, umesto da instalirate ispravku. Koraci za obavljanje ove radnje razlikuju se u zavisnosti od proizvođača BIOS-a. Za uputstva sa primerima kako da ovo uradite posetite veb lokaciju „ Windows XP režim i Windows Virtual PC podrška“.

Upozorenje

  • Vodite računa prilikom promene postavki BIOS-a. Interfejs BIOS-a je dizajniran za napredne korisnike i moguće je izvršiti promenu koja može da spreči ispravno pokretanje računara. Više informacija potražite u članku BIOS: najčešća pitanja.

ID članka: MSW700075