Zašto prilikom instalacije operativnog sistema Windows 7 servisni paket 1 (SP1) primam poruku o grešci da komponente sistema nedostaju?

Prilikom instalacije operativnog sistema Windows 7 servisni paket 1 (SP1), možete primiti sledeću poruku o grešci:

„Nije moguće nastaviti instalaciju servisnog paketa“

„Neke komponente sistema koje servisni paket zahteva nedostaju.“

Do ovog problema obično dovodi korišćenje proizvoda nezavisnih proizvođača radi prilagođavanja Windows 7 instalacije i uklanjanja nekih komponenti sistema. Da biste ispravili ovaj problem, pratite dolenavedene korake za ponovnu instalaciju operativnog sistema Windows 7, a zatim ponovo pokušajte da instalirate Windows 7 SP1.

Da biste ponovo instalirali Windows 7

 1. Uključite računar i uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste preuzeli Windows 7, potražite instalacionu datoteku koju ste preuzeli i kliknite dvaput na nju.

  • Ako imate disk za instalaciju operativnog sistema Windows 7, ubacite ga u računar. Instalacija bi trebalo da se pokrene automatski. Ako se ne pokrene, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar, kliknite dvaput na svoju DVD disk jedinicu da biste otvorili disk za instalaciju operativnog sistema Windows 7 i kliknite dvaput na datoteku setup.exe.
  • Ako ste Windows 7 instalacione datoteke preuzeli na USB fleš disk, ubacite disk jedinicu u računar. Instalacija bi trebalo da se pokrene automatski. Ako se ne pokrene, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar, kliknite dvaput na disk jedinicu i kliknite dvaput na datoteku setup.exe.
 2. Na stranici Instaliranje operativnog sistema Windows kliknite na dugme Instaliraj odmah.

 3. Kliknite na dugme Preuzmi važne ispravke za instalaciju.

 4. Ako prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja izaberite opciju Prihvatam uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Nadogradnja da biste započeli nadogradnju. Možda ćete videti izveštaj o kompatibilnosti.

 6. Sledite uputstva da biste završili instalaciju operativnog sistema Windows 7.