Problemi sa vezom sa Internetom najčešće su prouzrokovani isključenim kablovima ili ruterima ili modemima koji ne rade ispravno. Prvo pokušajte da pokrenete program za rešavanje problema sa mrežom da biste videli da li može pomoći pri dijagnostikovanju i rešavanju problema.

 • Otvorite program za rešavanje problema sa mrežom tako što ćete na sistemskoj traci poslova desnim tasterom miša kliknuti na ikonu mreže, a zatim izabrati stavku Reši probleme.

Ako pokretanje programa za rešavanje problema sa mrežom ne reši problem, sledite korake opisane u članku Problemi sa vezom na žičnim i bežičnim mrežama u operativnom sistemu Windows.

Ako koraci u okviru te teme ne pomognu, sledite ove korake:

 1. Uverite se da su svi kablovi povezani (na primer, uverite se da je modem povezan sa ispravnim telefonskim konektorom ili kablovskom vezom, direktno ili putem rutera).

 2. Ponovo pokrenite modem, a zatim i ruter. Uklonite kabl za napajanje iz modema i rutera. Pošto su se pogasila sva svetla na uređaju, sačekajte barem 10 sekundi, a zatim ponovo priključite modem i ruter. Neki modemi imaju rezervnu bateriju koja sprečava gašenje svetala. Ako koristite takav tip modema, pritisnite i brzo otpustite dugme „Reset“. Ako ne vidite dugme „Reset“, uklonite bateriju umesto toga.

  Slika pozadine rutera koja pokazuje mesto kabla za napajanje
  Pozadina rutera koja pokazuje mesto kabla za napajanje
 3. Proverite ruter. Zbog novih funkcija umrežavanja u operativnom sistemu Windows Vista i Windows 7, neki stariji ruteri nisu u potpunosti kompatibilni sa ovim verzijama operativnog sistema Windows i mogu dovesti do problema. Za listu rutera koji su kompatibilni sa operativnim sistemom Windows Vista posetite Veb lokaciju Windows centra kompatibilnosti.

Ako ovi koraci ne reše problem, u sledećim odeljcima potražite određeni problem i rešenja koja možete pokušati da primenite.

Prikaži sve

Ne mogu da se povežem sa Internetom preko DSL (digitalna pretplatnička linija) veze širokog propusnog opsega ili kablovske veze

Isprobajte sledeće radnje:

 • Uverite se da je modem uključen.

 • Proverite da li je Ethernet kabl ispravno priključen u Ethernet port na modemu i računaru. Svaki kraj Ethernet kabla izgleda ovako:

  Ilustracija Ethernet kabla
  Ethernet kabl
 • Uverite se da ne koristite DSL filter između telefonskog konektora i modema.

 • Proverite svetla na modemu. Ona nekad mogu ukazati na izvor problema – da li je to Ethernet veza, napajanje do modema ili DSL ili kablovska veza.

 • Oštećenje Winsock-a može dovesti do problema sa povezivanjem. Da biste ovo otklonili, otvorite program za rešavanje problema sa mrežom:

  • Otvorite program za rešavanje problema sa mrežom tako što ćete na sistemskoj traci poslova desnim tasterom miša kliknuti na ikonu mreže, a zatim izabrati stavku Reši probleme.

  Više informacija potražite u članku Kako da utvrdite Winsock2 oštećenje i oporavite se od njega na Microsoft Veb lokaciji.

 • Zatražite od dobavljača Internet usluga (ISP) da proveri da li njihovi serveri ispravno funkcionišu i da li imate ISP korisnički nalog i pristup ISP usluzi.

 • Ako u skorije vreme niste zamenili ruter ili modem, pitajte dobavljača Internet usluga da li koristi filtriranje MAC adresa. Ako koristi, dobavljač Internet usluga mora dodati novi uređaj na listu uređaja koji mogu pristupiti mreži.

Ne mogu da se povežem sa Internetom pomoću pozivne veze ili se veza prekida

Isprobajte sledeće radnje:

 • Uverite se da pozivate ispravan broj, uključujući sve potrebne pristupne brojeve (na primer 9) i da broj nije zauzet.

 • Uverite se da telefonski konektor radi. Da biste to proverili, priključite ispravan telefon i pogledajte da li ima slobodnog signala.

 • Uverite se da je telefonski kabl priključen u „linijski“ konektor na modemu, a ne u „telefonski“ konektor.

 • Uverite se da telefonski kabl nije oštećen tako što ćete priključiti ispravan telefon u „telefonski“ konektor modema. Ako postoji slobodni signal, telefonski kabl je ispravan.

 • Ako imate poziv na čekanju, pokušajte da ga onemogućite, a zatim ponovo pokušajte da se povežete.

 • ISP je možda prekinuo vezu ukoliko neko vreme niste komunicirali sa Veb lokacijom. Pokušajte ponovo da se povežete.

 • Ako je neko podigao slušalicu dok ste bili na mreži, veza je možda automatski prekinuta. Pokušajte ponovo da se povežete.

 • Većina pozivnih modema radi samo sa analognim telefonskim linijama. Proverite da li imate instalirane analogne telefonske linije ili, ako imate instalirane digitalne telefonske linije, proverite da li računar ima digitalni modem.

 • Uverite se da modem ispravno radi. Za više informacija pogledajte informacije koje ste dobili sa modemom ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Obratite se telekomunikacionom preduzeću da biste proverili kvalitet linije.

 • Ako računar ima dve mrežne veze, mrežni softver mora odabrati vezu koju će koristiti za mrežni saobraćaj. Mrežni softver bira vezu koja ima najbolje performanse. Ako veza A ima vezu sa Internetom, ali spore performanse, a veza B nema vezu sa Internetom, ali ima bolje performanse lokalne mreže, mrežni softver će usmeriti mrežni saobraćaj preko veze B. To znači da nećete moći da posećujete Veb lokacije, a ikona umrežavanja i dijagram mreže u Centru za mrežu i deljenje izvestiće da imate samo lokalnu vezu (bez Interneta). Ovo je ispravno, ali to nije ono što želite. Da biste nametnuli da računar koristi vezu A – vezu koja ima vezu sa Internetom – prekinite vezu B i pokušajte ponovo.