Zašto ne mogu da se pridružim matičnoj grupi?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih ne možete da se pridružite matičnoj grupi. Prvo pokušajte da pokrenete Fix It čarobnjak da biste dijagnostikovali i ispravili najčešće probleme sa pridruživanjem matičnoj grupi.

Da biste pokrenuli HomeGroup Fix It čarobnjak

 1. Kliknite na ovo dugme:

  Slika dugmeta „Popravi“

  Reši ovaj problem

 2. Kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u čarobnjaku.

Ako pokretanje Fix It čarobnjaka ne reši problem, pogledajte sledeću listu:

 • Možda ne postoji dostupna matična grupa na vašoj mreži. Da biste je kreirali, pogledajte članak Kreiranje matične grupe.

 • Možda niste povezani sa mrežom na kojoj se nalazi matična grupa. Da biste se povezali sa mrežom, izvršite sledeće korake:

  1. Na sistemskoj traci poslova trake zadataka kliknite na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).
  2. Izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete i kliknite na dugme Poveži se. Možda će biti potrebno da unesete bezbednosni ključ za mrežu.

  Kada se povežete sa mrežom, moći ćete da se pridružite matičnoj grupi ako ona postoji na mreži.

 • Računari moraju da rade pod operativnim sistemom Windows 7 da bi se pridružili matičnoj grupi. Funkcija HomeGroup je dostupna u svim izdanjima operativnog sistema Windows 7. U izdanjima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete da se pridružite matičnoj grupi, ali je ne možete kreirati.

 • Mrežna lokacija možda nije postavljena na opciju „Kuća“. Funkcija HomeGroup funkcioniše samo na kućnim (privatnim) mrežama. Da biste promenili mrežnu lokaciju, izvršite sledeće korake:

  1. Otvorite stavku „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. Izaberite stavku Mreža na poslu ili Javna mreža, a zatim izaberite stavku Kućna mreža.

   Slika centra za mrežu i deljenje
   Centar za mrežu i deljenje
 • Drugi računari u matičnoj grupi možda nisu u kući, napustili su matičnu grupu, isključeni su, u stanju spavanja ili hibernacije. Informacije o promeni opcija uštede energije potražite u članku Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šema).

 • Možda se računar na kojem je kreirana matična grupa ponovo pokrenuo, a niko se nije prijavio na njega. Neke usluge potrebne za funkciju HomeGroup ne pokreću se pre prijavljivanja. Uverite se da se neko prijavio na računar koji je prvobitno kreirao matičnu grupu.

 • Otkrivanje mreže je isključeno. Da biste uključili otkrivanje mreže, izvršite sledeće korake:

  1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

  2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili profil mreže Kuća ili posao.
  3. Izaberite opciju Uključi otkrivanje mreže, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Više informacija o otkrivanju mreže potražite u članku Šta je otkrivanje mreže?

 • Neke neophodne usluge nisu pokrenute. Usluge Grupisanje Peer umrežavanja i Dobavljač funkcije HomeGroup moraju biti pokrenute. To možete proveriti na sledeći način:

  1. Otvorite administrativne alatke tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Administrativne alatke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Kliknite dvaput na ikonu Usluge. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. U koloni Status, pored usluga Grupisanje Peer umrežavanja i Dobavljač funkcije HomeGroup trebalo bi da stoji reč „Pokrenuto“. Ukoliko ne vidite ovu reč, kliknite dvaput na ime usluge, a zatim kliknite na dugme Pokreni.

 • Datoteka idstore.sst peer umrežavanja je oštećena. Ako vidite ovu poruku „Windows ne može da podesi matičnu grupu na ovom računaru. Kôd greške 0x80630801.“ i ne možete da pokrenete uslugu grupisanja Peer umrežavanja pomoću gorenavedene procedure, pratite ove korake da biste uklonili oštećenu datoteku:

  1. Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“.
  2. U polju za pretragu otkucajte komandna linija.

  3. Na listi rezultata kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite stavku Pokreni kao administrator. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  4. Izbrišite datoteku idstore.sset koja se nalazi u fascikli \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking na sistemskoj disk jedinici (na primer, disk jedinica C).

  5. Ponovo pokrenite računar i pokušajte da se pridružite matičnoj grupi.

 • Vaš računar je već deo matične grupe. Istovremeno možete biti član samo jedne matične grupe.

 • Administrator sistema je isključio funkciju HomeGroup na računarima pridruženim domenu.