Zašto ne mogu da pristupim matičnoj grupi?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih ne možete da pristupite matičnoj grupi. Prvo pokušajte da pokrenete Fix It čarobnjak da biste dijagnostikovali i ispravili najčešće probleme sa pristupom matičnoj grupi.

Da biste pokrenuli HomeGroup Fix It čarobnjak

 1. Kliknite na ovo dugme:

  Slika dugmeta „Popravi“

  Reši ovaj problem

 2. Kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u čarobnjaku.

Ako pokretanje Fix It čarobnjaka ne reši problem, pogledajte sledeću listu:

 • Računar možda još uvek ne pripada matičnoj grupi ili je uklonjen iz nje. Da biste se pridružili matičnoj grupi, pogledajte članak Pridruživanje matičnoj grupi.

 • Možda niste povezani sa mrežom na kojoj se nalazi matična grupa. Da biste se povezali sa mrežom, pratite ove korake:

  • Na traci zadataka kliknite na ikonu mreže Slika ikone bežične mreže, izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete i kliknite na dugme Poveži se. Možda će biti potrebno da unesete bezbednosni ključ za mrežu.

  Kada se povežete sa mrežom, moći ćete da se pridružite matičnoj grupi ako ona postoji na mreži.

 • Lokacija na mreži možda nije postavljena na opciju „Kuća“. Funkcija HomeGroup funkcioniše samo na kućnim mrežama. Da biste promenili lokaciju na mreži, pratite ove korake:

  1. Otvorite stavku „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. Izaberite stavku Mreža na poslu ili Javna mreža, a zatim izaberite stavku Kućna mreža.

   Slika centra za mrežu i deljenje
   Centar za mrežu i deljenje
 • Otkrivanje mreže je možda isključeno. Više informacija potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja mreže.

 • Drugi računari u matičnoj grupi su možda isključeni, u stanju hibernacije, nisu u kući ili su možda napustili matičnu grupu. Informacije o promeni opcija uštede energije potražite u članku Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šema).

 • Druge osobe iz matične grupe možda ne dele biblioteke ni fascikle. Više informacija potražite u članku Deljenje biblioteka sa matičnom grupom.

 • Lozinka matične grupe je možda promenjena na računaru koji je nakon toga odmah isključen ili je prešao u stanje spavanja ili hibernacije, a nova lozinka nije odmah uneta na drugim računarima iz matične grupe. Ako je to slučaj, drugi računari iz matične grupe neće prepoznati novu lozinku. Da biste otklonili ovaj problem, uključite računar na kojem je promenjena lozinka, a zatim novu lozinku unesite na drugim računarima.

Ako i dalje ne možete da pristupite matičnoj grupi, možda postoji problem sa mrežom. Da biste pokrenuli alatku za rešavanje problema sa mrežom, na sistemskoj traci poslova trake zadataka kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže), a zatim izaberite stavku Reši probleme.

Ponekad, ponovno pokretanje računara ili napuštanje i ponovno pridruživanje matičnoj grupi nakon toga može vam pomoći da pristupite drugim računarima iz matične grupe.